Liikuntaharrastuksissa esiintyy kiusaamista ja syrjintää

Valtaosa lapsista ja nuorista kokee tuoreen mukaan olevansa varsin tyytyväisiä elämäänsä, kertoo tuore Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus. Nuoret ovat onnellisempia kuin kertaakaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Valtaosalla lapsista ja nuorista on myös jokin harrastus. Harrastavien lasten ja nuorten osuus on kasvanut vuosikymmenen alusta, mutta heikoksi koettu taloudellinen tilanne vaikuttaa edelleen merkittävästi lasten ja nuorten harrastamiseen. Tutkimuksen mukaan yhdenvertaiseen harrastamiseen on vielä matkaa. Myös kiusaaminen ja syrjintä on huolestuttavan yleistä liikuntaharrastamisessa.

Kiusaamista, syrjintää ja epäasiallista kohtelua esiintyy varsin paljon lasten ja nuorten liikuntaharrastuksissa. Kolmannes kaikista 10–29-vuotiaista vastaajista kertoo kokeneensa liikuntaharrastuksessaan usein (5 %) tai joskus (26 %) kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Kiusaamisen, syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuvat erityisesti yli 15-vuotiaat sekä ne lapset ja nuoret, jotka kokevat kuuluvansa johonkin vähemmistöryhmään. Esimerkiksi lapsista ja nuorista, jotka kokevat kuuluvansa seksuaalivähemmistöön, noin 60 prosenttia kertoo joskus tai usein tapahtuvasta kiusaamisesta ja syrjinnästä liikuntaharrastuksessa.

– Tulokset ovat huolestuttavia, sillä suuri osa harrastamisesta tapahtuu aikuisten valvonnassa. Kun lasten liikunnan harrastamisen pitäisi olla kivaa vapaa-ajan toimintaa, vastapainoa vaativalle koulutyölle ja opinnoille, tällaisten lukujen pitäisi herättää jokainen löytämään ratkaisuja kiusaamiseen ja syrjintään, sanoo Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija Mikko Salasuo.

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus on kahden vuoden välein ilmestyvä 6–29-vuotiaiden haastattelututkimus. Vuoden 2018 pääteema oli liikkuminen ja liikunta. Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä valtion nuorisoneuvosto, valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorisotutkimusverkosto. /RK

Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (toim.), www.tietoanuorista.fi.

 
Julkaistu 22.3.2019
Sivun alkuun |