Uusi sivusto harmaasta taloudesta avattu

Harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta saa ajankohtaista tietoa viranomaisten uudelta sivustolta www.harmaa-talous-rikollisuus.fi. Julkinen harmaan talouden tietopankki avataan vaiheittain, kokonaisuudessaan kevään kuluessa.

Sivusto tarjoaa tietopaketin harmaan talouden torjunnasta ja ajankohtaisista ilmiöistä. Julkaisu on toteutettu 21 eri viranomaisen ja ministeriön yhteistyönä. Sivuston sisällöstä vastaa tilannekuvan toimituskunta, jossa ovat mukana kaikki keskeiset harmaan talouden torjuntaa tekevät viranomaiset ja ministeriöt. Sivuston toteuttaminen on osa vuosille 2016–2020 vahvistettua kansalliseen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian toimenpideohjelmaa.

Harmaan talouden ajankohtaisina ilmiöinä sivustolla nostetaan esiin esimerkiksi yritysten joutumisen identiteettivarkauksien uhriksi, pimeän työvoiman käytön ammattimaisesti, uusien työmuotojen tuomat riskit, korruption, ympäristörikollisuuden sekä virtuaalivaluuttojen ja anonyymien verkkojen käytön talousrikollisuudessa.

 
Julkaistu 9.3.2018
Sivun alkuun |