Sonja Tanttari

Uhreille ja todistajille uudenlaista tukea oikeudenkäynteihin

Rikosuhripäivystys (RIKU) on kehittänyt rikoksen uhreille ja todistajille suunnattua päivystystoimintaa oikeustaloille. Tukimuotoa on kehitetty yhdessä oppilaitosten ja käräjäoikeuksien kanssa Oulussa, Vantaalla ja Tampereella Visitor-hankkeen kautta. Rikoksen uhrin oikeuksia koskevassa EU:n uhridirektiivissä on asetettu uusia velvoitteita järjestää rikoksen uhreille tukipalveluita, joita esimerkiksi RIKU tuottaa Suomessa.

Hankkeen tuloksista ja kokemuksista keskusteltiin seminaarissa Tampereella helmikuussa. RIKUn kehitysjohtaja Jaana Koivukangas kertoi, että hanke on koettu mahdollisuutena kokeilla uusia toimintatapoja. Visitor-toiminnalle on ollut tilausta, sillä usein tukea tarvitaan juuri oikeudenkäynnin yhteydessä. Kaikki eivät myöskään pysy tukipalveluiden piirissä pitkää aikaa, sillä he eivät osaa ennakoida tuen tarvetta rikosprosessin venyessä.

Professori Johanna Niemi Turun yliopistosta kertoi todistajan ja asianomistajan merkityksestä tuomioistuinkäsittelyssä. Tukihenkilö voi osallistua oikeudenkäyntiin, mutta hän ei saa antaa asianomistajille tai todistajille oikeudellista neuvontaa, vaan hänen tehtävänään on muu henkinen tukeminen ja käytännön asioissa auttaminen. Pirkanmaan käräjäoikeuden laamanni Antero Nuoton mukaan uhrin tukeminen oikeudenkäynnin yhteydessä on erityisen tärkeää, sillä käsittely on hänelle monesti henkisesti vaikeaa eikä uhri välttämättä tiedosta tilanteen vaikeutta etukäteen.

Rauhoittelu voi auttaa kertomaan rikostapahtumasta

Projektikoordinaattori Anne Kujansuu esitteli seminaarissa Visitor-hankkeen tuloksia. Tuomioistuinpäivystyksissä uhreille on annettu tukea käytännön asioihin, kerrottu oikeudenkäynnin kulusta ja autettu rauhoittumaan ennen oikeussaliin astumista. Myös uhrien läheisiä ja todistajia sekä muita oikeustalolla liikkuneita on neuvottu. Päivystystoiminnasta saatu palaute on ollut positiivista ja osa asiakkaista on kokenut, että tuen avulla pelottavasta tilanteesta on selvinnyt yllättävän hyvin. RIKUssa on arvioitu, että päivystyksellä on tavoitettu aiempaa paremmin myös miesasiakkaita.

Seminaarissa kokemuksia Visitor-toiminnasta jaettiin käräjäoikeuden, opiskelijoiden ja RIKUn toiminnanohjaajien näkökulmasta. Tampereella Visitor-päivystäjinä on toiminut sosiaalialan opiskelijoita ja muutoin RIKUn vapaaehtoisena työskenteleviä. Toimintaan osallistuminen on syventänyt opiskelijoiden osaamista ja se on koettu tarpeellisena, sillä useimmat sosiaalialan ammattilaiset kohtaavat työssään rikosasioita. Käräjätuomareiden näkökulmasta päivystys ei ole ollut niin näkyvää, sillä vain hyvin harva päivystäjä on ollut oikeussalissa läsnä tukihenkilönä, mutta tuen arvellaan heijastuvan positiivisesti oikeudenkäynnin kulkuun. RIKUn toiminnanohjaajat Tampereelta ja Vantaalta kertoivat, että heidän näkökulmastaan Visitor-toiminta täydentää sopivasti muita RIKUn tukimuotoja ja vapaaehtoistyötä. Päivystäjien läsnäololla oikeassa paikassa oikeaan aikaan on suuri merkitys.

Paneelikeskustelussa arveltiin, että päivystystoiminnan suuri etu on sen oikea-aikaisuudessa, sillä oikeudenkäynti voi herättää uhrissa tai todistajassa ennakoimattomia reaktioita. Jännitys ja pelot ovat tavallisia varsinkin sellaisille, jotka osallistuvat oikeudenkäyntiin ensimmäistä kertaa. Monella ei ole selkeää mielikuvaa oikeudenkäynnistä tai mielikuva voi perustua esimerkiksi tv-sarjoihin. Parhaimmillaan päivystäjän tuki tai rauhoittelu voi johtaa siihen, että asianomistaja saa kerrottua käsittelyssä ratkaisevia seikkoja rikoksesta tai siihen johtaneista tapahtumista. Kehitettävääkin toiminnassa on vielä. Oikeusministeriön erityisasiantuntija Inka Grönqvistin mukaan jatkossa tulee huomioida esimerkiksi vapaaehtoisten päivystäjien riittävyys ja tuen tehokkaampi tarjoaminen eniten sitä tarvitseville eli niille asianomistajille ja todistajille, joille oikeudenkäynnit ovat henkisesti raskaita tai pelottavia.

 
Julkaistu 9.3.2018
Sivun alkuun |