Sisällys 1/2018

s. 3 Pääkirjoitus: Seksuaalinen häirintä ja työelämän epätasa-arvoiset valtarakenteet
Päivi Honkatukia

s. 4 Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö näkyväksi
Riikka Kostiainen
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana on Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) uusi johtaja Natalia Ollus. Hän painottaa, että kriminaalipolitiikan pohjaksi tarvitaan tutkimustietoa rikosilmiöistä ja hyvistä käytännöistä. Esimerkiksi työperäisen ihmiskaupan tutkimisessa ja työkalujen kehittämisessä sen torjumiseksi HEUNI on ollut eurooppalaisittain edelläkävijä.

s. 7 Työttömyys ja rikollisuus
Mikko Aaltonen
Artikkelissa tarkastellaan työttömyyden ja rikoskäyttäytymisen yhteyttä rekisteriaineistojen ja viimeaikaisten kansainvälisten tutkimusten valossa. Rikollisuuden ja työttömyyden yhteys riippuu voimakkaasti rikoslajista; selvin se on omaisuus- ja huumausainerikoksissa.

s. 10 Muureja ja siltoja rikostaustaustaisten työelämässä
Elina Pekkarinen
Työssäkäynti on yksi keino kiinnittää vapautuva vanki yhteiskuntaan ja normaaliin arkeen kriittisessä vapautumisen vaiheessa. Käytännön toimijat kertovat, millaisia haasteita rikostaustaisten ihmisten työllistymisessä on.

s. 13 Yhteisösakot eivät kuvasta työturvallisuusrikosten vakavuutta
Anne Alvesalo-Kuusi & Liisa Lähteenmäki
Yhteisösakkotuomiot työturvallisuusrikoksissa ovat tutkimuksen mukaan yleistyneet, mutta sakkojen taso on jäänyt lieväksi. Vain joka neljännessä tapauksessa yritykselle tuomitaan yhteisösakko. Useimmiten työturvallisuusrikoksista rangaistaan edelleen työnjohtotasoon tai keskijohtoon kuuluvia yksilöitä.

s. 16 Harmaan talouden rikollisuus rakennustoiminnan riesana
Kai Käkelä & Janne Järvinen
Keskusrikospoliisi tiedotti marraskuussa käynnissä olevasta suuresta esitutkintakokonaisuudesta, "Case V:stä". Rikoskokonaisuudessa liivijengiläisten epäillään lahjoneen rakennusmestareita rahalla ja huumeilla – Bandidosin ja sen alajengin jäsenet ovat siis päässeet urakoimaan isoille työmaille. Juttuun kietoutuu myös epäiltyjä huumausainerikoksia ja kiristyksiä.

s. 18 #metoo: seksuaalinen häirintä ja laki
Johanna Niemi & Heini Kainulainen
#metoo-kampanja on nostanut esiin seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun. Vaikka tärkeimmät tavat puuttua häirintään ja ahdisteluun löytyvät muualta kuin lainsäädännöstä, käytettävissä on myös lakiin perustuvia keinoja. Artikkelissa käydään lyhyesti läpi keskeiset lainsäännökset, joilla voi puuttua vakavimpiin tapauksiin.

s. 20 Työpaikkakiusaaminen ja kaksoisuhriutumisen dynamiikka
Susanna Lundell
Työpaikkakiusaamisella on useita haitallisia seurauksia työntekijöiden terveydelle ja hyvinvoinnille. Kun tietoisuus työpaikkakiusaamisen aiheuttamista haitoista on lisääntynyt, monilla työpaikoilla on ryhdytty laatimaan toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn.

s. 23 Työpaikkaväkivaltaa koetaan monella alalla
Riikka Kostiainen
Varsinkin naisten kokema työpaikkaväkivalta on eri tutkimusten mukaan lisääntynyt viime vuosikymmeninä, vaikka eniten sitä koetaan miesvaltaisilla suojelu- ja vartiointialoilla. Juttuun on koottu materiaalivinkkejä työväkivallan ehkäisyyn.

s. 26 Ihmiskaupan uhrin oikeuksien toteutumisessa yhä ongelmia
Pia Marttila & Venla Roth
Suomessa on saavutettu paljon ihmiskaupan vastaisessa työssä: ihmiskaupan tunnistaminen on parantunut, oikeuskäytäntö on kehittynyt ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä on tullut tärkeä yhteistyökumppani monille viranomaisille ja kansalaisjärjestöille. Haasteita on kuitenkin edelleen.

s. 30 Huijarit löytävät aina uusia tekotapoja ja uhreja
Sonja Tanttari & Markus Alanko
Rikoksentorjunta-palstalla käsitellään petosrikosten ehkäisyä. Petosten torjunnan haasteita ovat väestön ikääntyminen, nettiasioinnin lisääntyminen ja kansainvälinen rikollisuus.

s. 32 Kriminologian uusi oppikirja
Janne Kivivuori
Kriminologia-palstalla esitellään uusi suomenkielinen kriminologian oppikirja. Teos kattaa sekä rikollisuuden että siihen kohdistuvien reaktioiden tutkimuksen.

s. 34 Ajassa

Euroopan rikoksentorjuntapalkinto 2017 meni Viroon
Nollalinja-puhelinpalvelu on osoittanut tarpeellisuutensa
Uhreille ja todistajille uudenlaista tukea oikeudenkäynteihin
Ikääntyneiden turvallisuusohjelma päivitettiin
Seksuaalirikollisten kuntoutusta kehitetään
Radikalisoitumisen ehkäisyn vaikuttavuutta arvioitava
Häirinnästä vapaa -kampanja käynnissä
Tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti vaihtoehdoiksi tutkintavankeudelle
Uusi sivusto harmaasta taloudesta avattu
Rikosseuraamusalan koulutus uudistumassa
Psykologisia selityksiä rikollisuuteen
Opas henkirikoksen uhrin läheisten kohtaamiseen

s. 39 Jokainen työntekijä on tietoturvan avainhenkilö
Mikael Albrecht
Kyberrikokset-palstalla aiheena on työntekijöiden rooli yrityksen tietoturvassa.

 
Julkaistu 9.3.2018
Sivun alkuun |