Seksuaalirikollisten kuntoutusta kehitetään

Vankeinhoitoon suunnitellaan uutta ryhmämuotoista kuntoutusohjelmaa, joka vähentäisi seksuaalirikoksista tuomittujen uusintarikollisuutta. Lisäksi Rikosseuraamuslaitos haluaa luoda seksuaalirikollisille kuntoutusjatkumoita vankilasta siviiliin. Vankiloiden turvallisuutta ja seksuaalirikollisten kuntoutusta käsiteltiin perinteisessä toimittajien Rikos ja rangaistus -päivässä tammikuussa Riihimäen vankilassa.

Riihimäen vankilan psykologi Mikko Ylipekka näkee, että seksuaalirikosten tuloksellisessa ennaltaehkäisyssä tarvitaan tutkimuksella toimiviksi osoitettuja menetelmiä, oikeaa kohderyhmää ja laadukasta toteutusta. Rikosseuraamuslaitoksessa on tällä hetkellä käytössä Uusi suunta- ja STOP-ohjelmat. Uusi suunta on yksilöohjelma, joka sopii myös vastuun kieltäjille ja sitä voidaan toteuttaa vankiloiden lisäksi yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. STOP-ohjelma taas on intensiivinen ryhmämuotoinen ohjelma, jota tarjotaan vain Riihimäen vankilassa ja jossa tuomitun motivaatio osallistumiseen on tärkeä. Tämän ohjelman on käynyt läpi 269 miestä, joista 222 on vapautunut. Ohjelman läpikäyneistä 16 on uusinut seksuaalirikoksen. Vaikuttavuustutkimuksen perusteella uusiminen on ollut noin puolet pienempää kuin verrokkiryhmässä.

Ylipekan mukaan vaihtoehtoja nykyisille ohjelmille selvitetään, koska STOP-ohjelma vaatii paljon henkilökunnan työpanosta ja on raskas myös osallistujille. Lisäksi sen painopiste on riskien hallinnassa ja nykytutkimus korostaa mielekkään elämän rakentamista niin, ettei omiin tarpeisiin pyrkimisellä vahingoiteta muita tai itseään. Myös kuntoutuspolkuja tarvitaan, erityisesti korkeariskiset tarvitsevat tukea siviilissä vapauduttuaan. Ylipekka korostaa myös seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn merkitystä, johon Suomessa pitäisi panostaa enemmän. Pientä parannusta tähän tuo Sexpon ja Kriminaalihuollon tukisäätiön STEAlta saama rahoitus seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevään SeriE-toimintaan tämän vuoden alusta alkaen.

Omahoito-ohjelma lapsiin kohdistuvien tekojen ehkäisyyn

Tammikuussa julkaistiin myös Pelastakaa Lapset ry:n, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yhteistyössä tuottama omahoito-ohjelma henkilöille, jotka ovat huolissaan omasta lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta kiinnostuksestaan. Omahoito-ohjelma on suunnattu sekä nuorille että aikuisille. Ohjelman avulla voi harjoitella tunnistamaan omia ajatuksia ja impulsseja ja oppia hallitsemaan niitä. Ohjelma pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja sen tavoitteena on vastuullisen käyttäytymisen ja elämäntavan vahvistaminen.

Omahoito-ohjelmaa voi käyttää joko itsenäisesti tai yhdistettynä muuhun hoitoon. Se ei korvaa psykoterapeuttista tai muuta ammatillista hoitoa. Ohjelma sisältää palveluun ohjauksen ja ajantasaiset valtakunnalliset tiedot auttavista tahoista. /RK

Lisätietoa omahoito-ohjelmasta mielenterveystalo.fi.

 
Julkaistu 9.3.2018
Sivun alkuun |