Kati Komulainen

Rikosseuraamusalan koulutus on uudistumassa

Suomessa rikosseuraamusalan korkea-asteen koulutus on keskitetty Vantaalle Laurea-ammattikorkeakouluun. Koulutuksen suunnittelevat ja toteutettavat yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulu ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus. Opiskelijat ovat kuitenkin ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja he valmistuvat sosionomi, rikosseuraamusala AMK -tutkintoon. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, joka tarkoittaa keskimäärin 3,5 vuoden työskentelyä. Koulutuksen aloittaa vuosittain noin 40 opiskelijaa, joiden tausta vaihtelee rikosseuraamusalan perustutkinnon suorittaneista ylioppilaisiin.

Vuoden 2017 alusta olemme kehittäneet koulutusta yhä kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Olemme käyneet läpi opetussuunnitelmat sekä perustutkinnon että ammattikorkeakoulututkinnon osalta siten, että osaaminen vastaa Rikosseuraamuslaitoksen tulevaisuuden näkymiin ja yhä muuttuviin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Rikosseuraamusalan perustutkinnon opiskelija voi suorittaa osana opintojaan Digitaalisia Väyläopintoja Laurea-ammattikorkeakoulussa, jotka luetaan hyväksi, jos opiskelija hakee ja pääsee jatkamaan opintojaan rikosseuraamusalan ammattikorkeakoulututkintoon. Lisäksi olemme avanneet erillishaun, joka on suunnattu pelkästään rikosseuraamusalan perustutkinnon suorittaneille. Näin pyrimme mahdollistamaan opintojen jatkamisen sujuvasti ammattikorkeakoulussa. Näissä opinnoissa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen. Tavoitteena on ollut luoda sujuva siirtymä koulutusasteelta toisella, jolloin opiskelijan osaaminen rakentuu ja hänen aiempi osaamisensa otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti.

Tavoitteena on nostaa koko rikosseuraamusalan koulutustasoa hiljalleen siten, että jatkossa yhä useampi suorittaisi AMK-tutkinnon. Koulutuksen järjestämiseen maakunnissa satelliittikoulutuksena on haettu myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahoitusta, jonka saaminen ratkeaa kevään aikana. Vankeinhoito kattaa koko Suomen, joten koulutuksen saavutettavuutta tulee kehittää koko Suomessa ja mahdollistaa sekä turvata siten tasalaatuinen osaaminen koko maassa.

Kirjoittaja työskentelee koulutus- ja aluepalveluyksikön johtajana Laurea-ammattikorkeakoulussa.

 
Julkaistu 9.3.2018
Sivun alkuun |