Psykologisia selityksiä rikollisuuteen

Psykologi Jaana Haapasalon kirjoittamasta Kriminaalipsykologia-kirjasta on ilmestynyt uudistettu painos. Kriminaalipsykologia on psykologian sovellusala, joka tähtää rikollisen käyttäytymisen tieteelliseen ymmärtämiseen. Kirjassa käydään läpi rikollisen käyttäytymisen selitysmalleja, rikoslajeihin liittyviä näkökohtia, rikollisuuden ehkäisyä ja rikoksentekijöiden hoitoa. Rikoslajeista esillä ovat erilaiset väkivalta- ja seksuaalirikokset, omaisuusrikokset, tuhotyöt ja päihderikokset. Kunkin rikoslajin kohdalla tarkastellaan, mitä aiheesta nykyisen psykologisen tutkimuksen perusteella tiedetään.

Kirjan aiheita yhdistää niin sanottu traumamalli, joka tarjoaa selityksen varhaisten traumakokemusten ja myöhemmän rikollisen käyttäytymisen väliselle yhteydelle. Haapasalon mukaan väkivalta synnyttää väkivaltaa ja väkivallan kierre on usein ylisukupolvinen. Traumamallin avulla voidaan selittää, miksi lapsen huono kohtelu voi aikuisena johtaa epäsosiaaliseen ja rikolliseen käyttäytymiseen. Traumakokemukset voivat olla lapseen kohdistuvaa fyysistä, psykologista ja seksuaalista väkivaltaa tai laiminlyöntiä.

Kriminaalipsykologia on ensimmäinen rikospsykologian alan suomenkielinen teos. Uudistetun painokseen sisältö on täysin ajantasaistettu. Kirja on tarkoitettu rikostutkintatyötä tekeville, rikoksentekijöiden ja rikosten uhrien tutkimuksen, kuntoutuksen ja hoidon asiantuntijoille, lastensuojelun ammattilaisille, oikeuslaitoksen ja vankeinhoidon henkilöstölle, alan ammattilaisten kouluttajille ja kaikille rikospsykologiasta kiinnostuneille. /RK

Jaana Haapasalo: Kriminaalipsykologia. PS-kustannus 2017.

 
Julkaistu 9.3.2018
Sivun alkuun |