Riikka Kostiainen

Neuvoja työpaikkaväkivallan ehkäisyyn

Juttuun on koottu muutamia vinkkejä yleisistä ja eri alojen ohjeistuksista työpaikkaväkivallan ehkäisyyn.

Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan joutumista fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi työssä. Se voi ilmetä uhkaavana käytöksenä, ahdisteluna ja pelotteluna tai fyysisenä väkivaltana, kuten tönimisenä, kiinnipitämisenä, lyömisenä, potkimisena tai ääritapauksessa aseen käyttönä. Työturvallisuuslaki edellyttää, että väkivalta työssä pyritään estämään ennakolta.

Työpaikkaväkivallasta työsuojelun näkökulmasta

Väkivaltaa ja sen uhkaa lisäävät yksintyöskentely varsinkin ilta- ja yöaikaan, päihtyneiden asiakkaiden vastaanotto ja kohtaaminen, lääkkeiden, rahan tai arvotavaroiden käsittely, asiakkaan etuuksien tai oikeuksien käsittely ja päätöksenteko ja työpaikan sijainti rauhattomalla alueella tai syrjäisessä paikassa.

www.työsuojelu.fi/tyoolot/vakivallan-uhka -verkkosivuille on koottu ohjeita sekä työntekijälle että työnantajalle. Lisäksi ohjeistetaan turvallisen työympäristön suunnittelussa, työntekijöiden perehdyttämisessä ja väkivaltatilanteiden jälkihoidon järjestämisessä. Sivulla kerrotaan myös lainsäädännöstä ja rikosprosessin kulusta. Yksintyöskentelyn vaarojen ehkäisemisestä on oma kokonaisuutensa, samoin työpaikkojen työsuojelutoiminnasta. Sivulta löytyy myös linkkejä lisätiedon lähteisiin kuten laajaan työsuojeluoppaaseen "Väkivallan uhka työssä" (2013) ja työsuojelun ohjeisiin fyysisen väkivallan ja sen uhkan valvontaan (2/2015) sekä relevantteihin tutkimuksiin ja muihin sivustoihin.

Työpaikkakiusaaminen

Työterveyslaitos on koonnut ohjeita verkkosivuilleen, miten toimia, jos kokee epäasiallista kohtelua työpaikallaan. Sivuilla kerrotaan muun muassa, miten kiusaaminen ilmenee, mitä siitä seuraa, miten sitä voi ennaltaehkäistä, tehtävistä ja vastuista sekä kuinka toimia kiusaajaksi nimettynä

www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyopaikkakiusaaminen

Seksuaalinen häirintä

Myös Tasa-arvovaltuutettu on koonnut ohjeita seksuaalisen ja sukupuoleen liittyvän häirinnän tilanteisiin esimerkiksi työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

www.tasa-arvo.fi/seksuaalinen-hairinta

Ohjeistuksia eri aloille

Monet ammattiliitot ovat laatineet ohjeita työpaikkaväkivallan ehkäisyyn ja käsittelyyn omalla alallaan. Esimerkiksi Palvelualojen ammattiliitto PAM on laatinut ohjeita työväkivaltatilanteisiin ja väkivallan ehkäisystä on kirjauksia kiinteistöalan, kaupan ja hotelli- ja ravintola-alan työehtosopimuksissa. PAM korostaa, että väkivallan uhka on otettava huomioon jo silloin, kun työtehtäviä ja työympäristöä suunnitellaan. Koko henkilöstö on koulutettava väkivaltatilanteiden hallintaan. Turvallisuusohjeiden tulee olla yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä ja ne pitää laatia yhteistyössä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Jokaisella työntekijällä tulisi olla selvää, että oma turvallisuus on tärkeämpi kuin työnantajan omaisuuden varjelu. Ryöstäjiä ei kannata vastustaa, eikä näpistelijöitä juosta kiinni kaupan ulkopuolella. Näpistelyn torjuntaan tulee olla tarkat ohjeet, eikä kiinniottoa saa edellyttää esimerkiksi yksin työskennellessä, jos väkivallan uhka on merkittävä. Ohjeistuksesta on huolehdittava aina, kun työpaikalla aloittaa uusi työntekijä.

www.pam.fi/wiki/tyovakivalta.html

Myös terveydenhoitoalan ammattijärjestöt Super ja Tehy ovat aktiivisia työpaikkaväkivallan ehkäisyssä. Kotihoitotyössä kohdattavan väkivallan ennaltaehkäisyn hyvistä käytännöistä Työterveyslaitos on julkaissut raportin vuonna 2014. Lisäksi monet kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat laatineet hyvin kattavia ohjeita työväkivallan ehkäisemiseksi.

 
Julkaistu 9.3.2018
Sivun alkuun |