Ikääntyneiden toimintaohjelma päivitettiin

Sisäministeriö on julkaissut uuden ikääntyneiden turvallisuusohjelman, jossa esitetään toimenpiteitä ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi. Ohjelmassa on 12 toimenpidettä ikääntyneiden asumisen turvallisuuden parantamiseksi, tapaturmien määrän vähentämiseksi sekä kaltoinkohtelun, väkivallan ja rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Ohjelman taustalla on vuonna 2011 julkaistu Turvallinen elämä ikääntyneille -ohjelma, joka on nyt päivitetty osana sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa. Kohderyhmänä päivitetyssä ohjelmassa ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ikääntyneet ja toimenpiteillä tähdätään viranomaisten ja muiden ammattilaisten työn kehittämiseen. Toimenpiteissä kiinnitetään huomiota myös mm. ikääntyneiden uhrien oikeussuojaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Turvallinen elämä ikääntyneille — toimintaohjelman päivitys 2018


 
Julkaistu 9.3.2018
Sivun alkuun |