Kai Käkelä & Janne Järvinen

Harmaan talouden rikollisuus rakennustoiminnan riesana

Keskusrikospoliisi tiedotti viime marraskuun lopulla käynnissä olevasta suuresta esitutkintakokonaisuudesta, "Case V:stä". Rikoskokonaisuudessa liivijengiläisten epäillään lahjoneen rakennusmestareita rahalla ja huumeilla – Bandidosin ja sen alajengin jäsenet ovat siis päässeet urakoimaan isoille työmaille. Juttuun kietoutuu myös epäiltyjä huumausainerikoksia ja kiristyksiä.

Keskusrikospoliisin talousrikoslinjalla on parhaillaan kesken kaksi Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suurta ja vakavaa harmaan talouden tutkintakokonaisuutta, Case V:n lisäksi myös Case O. Nämä kaksi kokonaisuutta ovat mittakaavaltaan suurimmat harmaan talouden työvoiman rikoskokonaisuudet yli vuosikymmeneen.

Näistä harmaan talouden rikosvyyhdeistä tutkintaan tuli ensin Case O, joka tuli aikanaan tietoon rikosepäilynä poliisin ja verottajan tietojenvaihdon kautta. Esitutkintavaiheessa KRP käytti ensin kesästä 2015 saman vuoden loppusyksyyn laajalti salaisia pakkokeinoja ennen kuin yhä tuolloin reaaliaikaiseen rakennustoimintaan iskettiin kotietsinnöin ja keskeisten epäiltyjen kiinniotoin marraskuussa 2015.

Kyseisessä Case O:ssa epäillään kahden liiketoimintakieltoon määrätyn keski-ikäisen miehen johtaneen vuosina 2013–2015 kokonaisliikevaihdoltaan noin 11 miljoonan euron suuruista korjausrakennustoimintaa pääkaupunkiseudulla. Rakennustoiminnassa jätettiin kaikki verot ja eläkevakuutusmaksut maksamatta kaikkiaan noin 700 pääosin Baltiasta kotoisin olevan työntekijän osalta.

Vahingot nousevat miljooniin

Pimeitä palkkoja vyyhdissä on maksettu yli seitsemän miljoonaa euroa ja lisäksi yhtiöiden tileiltä on poliisin selvityksen mukaan nostettu käteistä noin kolme miljoonaa euroa. Arvio maksamattomista ennakkopidätyksistä ja sosiaaliturvamaksuista on samaten noin kolme miljoonaa euroa.

Lisäksi maksamattomien lakisääteisten työeläkevakuutusmaksujen määrän on arvioitu olevan noin 1,6 miljoonaa euroa. Epäillyillä rikoksilla on siten aiheutettu vahinkoa useiden miljoonien eurojen edestä. Rakennusliiketoiminnan ydin oli alihankintaketjujen päissä toimiminen sekä yksityisen että julkisen puolen rakennus- ja kunnossapitokohteissa.

Tähän poikkeukselliseen rikoskokonaisuuteen liittyy epäiltyjen törkeiden veropetosten, eläkevakuutusmaksupetosten ja kirjanpitorikosten ohella myös ympäristörikoskokonaisuus. Siinä yritysten epäillään kuljettaneen jätteitä laajamittaisesti Viroon.

Lisäksi poliisi epäilee, että epäillyt ovat yrittäneet saada vakuustakavarikossa olevaa omaisuuttaan takaisin niin sanotun prosessipetoksen keinoin sekä käyttää käräjäoikeuden konkurssimenettelyä vääriä asiakirjoja hyödyntämällä.

Pääepäillyistä kaksi on ollut aiemminkin liiketoimintakiellossa ja heillä on taustallaan kytköksiä vakavaksi luonnehdittavaan järjestäytyneeseen harmaan talouden talousrikollisuuteen. Case O:n tutkinta on nyt loppuvaiheessa.

Vyyhdissä kymmeniä epäiltyjä

Case V puolestaan on poikkeuksellinen muulla tavalla. KRP epäilee, että liivijengiläiset ovat lahjoneet järjestelmällisesti muutamia rakennusmestareita, jotta jengiin kytköksissä olevat rakennusyritykset saisivat suuria rakennusurakoita.

Tämänkin jutun tiedusteluvaihe käynnistyi Keskusrikospoliisin ja verottajan yhteisen selvityksen perusteella. Näkyvä esitutkinta käynnistyi viime vuoden toukokuussa rikoksesta epäiltyjen kiinniotoilla ja kotietsinnöillä. Kaikkiaan rikoksesta epäiltyjä on ollut vyyhdissä kymmeniä, heistä osa kuuluu moottoripyöräjengi Bandidosiin ja sen alakerhoihin.

Poliisin tekemän tutkinnan perusteella laiton toiminta on kestänyt vuodesta 2013 viime vuoden kevääseen, jolloin yhtiöiden toiminta keskeytettiin KRP:n, Helsingin poliisilaitoksen ja Uudenmaan verotarkastusyksikön yhteisellä operaatiolla.

Esitutkinnan perusteella epäillään, että kyseisten yhtiöiden toiminnassa on tehty törkeitä veropetoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia, törkeitä työeläkevakuutusmaksupetoksia, törkeää rahanpesua ja lahjusrikoksia. Käytännössä rikosten epäillään tapahtuneen esimerkiksi kuittikaupan avulla. Siinä yritys kirjoittaa toiselle yritykselle tekaistuja kuitteja palkkiota vastaan. Lisäksi yhtiöiden epäillään maksaneen palkkoja työntekijöilleen niin sanotusti pimeästi.

Case V:hon liittyen Helsingin poliisilaitos on lisäksi tutkinut alkuvuodesta 2017 alkaen kokaiinin levitystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi epäilee, että kokaiinia on levitetty yhteensä kilon verran alkuvuoden 2016 ja toukokuun 2017 välisenä aikana. Rikosepäilyjen kohteena on molemmissa esitutkinnoissa samoja henkilöitä.

Rikosten yhteydessä epäillään myös liittyneen väkivaltaa ja sen uhkaa, sillä Helsingin poliisilaitos on tutkinut myös molempiin edellä mainittuihin kokonaisuuksiin liittyen kahta törkeää kiristystä, joiden epäillään johtuneen talousrikoksista ja kokaiinin levityksestä syntyneistä erimielisyyksistä.

Toimiva viranomaisyhteistyö takaa tutkinnan onnistumisen

Talousrikoksissa poliisi on usein tiiviissä yhteistyössä verottajan kanssa, niin myös Case O:ssa ja Case V:ssä. Harmaan talouden rikoskokonaisuuksien tutkinnassa tehokas yhteistyö verottajan, ulosottoviranomaisten, eläkevakuutusyhtiöiden, pesänhoitajien ja syyttäjien kanssa on ensiarvoisen tärkeää tutkinnan onnistumiseksi.

Erityisesti rakennustyömailla laittoman toiminnan torjuminen vaatisi pääurakoitsijoilta tehokasta omavalvontaa, vaikka se usein haastavaa onkin. On muistettava, että yhteistyö laitonta toimintaa harjoittavien toimijoiden kanssa voi johtaa pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin. Lisäksi erimielisyyksiin joutuminen voi johtaa uhkailuun, kiristykseen ja aivan erilaisiin perintätoimiin kuin laillisesti toimivien yritysten kanssa. Yhteistyö niin sanottujen lyhyen elinkaaren yhtiöiden kanssa on usein riskialtista.

Kai Käkelä on rikosylikomisario ja Janne Järvinen rikostarkastaja Keskusrikospoliisissa.

 
Julkaistu 9.3.2018
Sivun alkuun |