Riikka Kostiainen

ViaDia auttaa kokonaisvaltaisesti

Viime vuonna Kriminaalityön palkinnon sai ViaDia Pohjois-Savo. Järjestö rakentaa vankilasta vapautuvalle tuetun polun, johon sisältyy myös vertaistukea.

ViaDia Pohjois-Savo ry. on vuonna 2009 perustettu Vapaakirkon diakoniajärjestö, joka toimii valtakunnallisen ViaDian alla. Kuopion, Varkauden, Karttulan ja Siilinjärven toimipisteissä kehitetään ja tuotetaan työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa ja vankikuntoutusta. Lisäksi yhdistys järjestää erilaista työllistävää päivätoimintaa kuten ruoka-aputyötä, muuttopalveluja ja varastointia, kirpputori- ja kahvilatoimintaa, sosiaalista isännöintiä sekä kristillisen päihdeosaston toimintaa Kuopion vankilassa. Työtä tehdään erityisesti rikostaustaisten, pitkäaikaistyöttömien ja päihdekuntoutujien parissa yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, kuntien sosiaalitoimen ja työvoimahallinnon kanssa.

ViaDia Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Hannu Tourunen kertoo, että yhdistyksestä on vuosien varrella tullut tunnettu toimija vankilatyössä. ViaDian tuntevat alueella niin mahdolliset asiakkaat kuin viranomaisetkin. Hänen mukaansa yhteistyöverkostojen rakentaminen onnistuu, kun uskoo omaan tekemiseensä ja kertoo siitä rohkeasti eteenpäin ja solmii henkilökohtaisia kontakteja. ViaDian tärkeitä yhteistyökumppaneita viranomaisten lisäksi ovat paikalliset seurakunnat, ruokakaupat ja muut alueen yritykset. Myös lähialueen asukkaat suhtautuvat toimintaan myönteisesti. Esimerkiksi ViaDian asukastuvalla ihmiset istuvat sopuisasti kahvilla eikä kukaan tiedä, kuka on vanki ja kuka on mitäkin.

Vapautuvan tuen tarpeet yksilöllisiä

Yhdistyksen vankila- ja kriminaalityön päällikkö Leif Hagert kertoo, että kontaktit vapautuviin vankeihin luodaan pääasiassa Kuopion vankilan kristillisen päihdeosaston kautta. ViaDian työntekijä tekee vankien kanssa työtä ensin osastolla ja työ jatkuu vapauden puolella. Toinen yleinen tapa saada kontakti vapautuvaan on etsivä työ ja niin sanottu puskaradio eli asiakkaat ottavat myös itse yhteyttä suoraan. Vankilahenkilökunnan yhteydenottoja tulee pääsääntöisesti Kuopiosta, Sukevalta ja Naarajärveltä mutta muistakin vankiloista silloin kun asiakkaat ovat vapautumassa Pohjois-Savoon.

– Paras malli vangin auttamiseen on se, että hän pääsee mahdollisimman hyvissä ajoin ennen vapautumista Kuopion vapauttamisyksikköön ja käy sieltä meillä päivätöissä. Silloin päiviin tulee heti normaali rytmi. Monelle työnteko vankilassa on itsestään selvää, koska siitä saa vähän rahaa ja päivät kuluvat paremmin, mutta siviilissä ei ehkä ole ollut kosketuspintaa työmaailmaan.

Pohjois-Savon ViaDian toiminnassa käy kerrallaan noin kolme vankilasta vapautuvaa, vuodessa yhteensä 5–6. Yhdyskuntapalvelua käy ViaDiassa suorittamassa parikymmentä vuodessa. Lisäksi monella muullakin toiminnassa käyvällä on aikaisempaa rikostaustaa.

Vankilasta vapautuvien tukisuhteiden kesto ja sisältö vaihtelevat yksilöllisten tarpeiden mukaan. Hagert kertoo, että asiakkaan tarpeet arvioi moniammatillinen tiimi, joka tekee työtä koko ajan yhdessä. Jotkut vapautuneet ja koevapaudessa olevat asuvat ViaDian tukiasunnossa, toiset taas omillaan ja käyvät kuntouttavassa työtoiminnassa ja palveluissa. Päihde- ja mielenterveysongelmiin tukea tarvitsee moni. Toimintaterapeutti aloittaa usein vangin kanssa työskentelyn jo vankilassa ja tuki jatkuu ViaDiassa. Myös ruoka-avulla on iso merkitys tälle ryhmälle.

– Yleensä onnistumisia selittää avun oikea-aikaisuus ja ihmisen oma motivaatio. Oikea-aikaisuuden löytäminen on kuitenkin haastavaa. Mutta silloinkin kun on ajauduttu uusiin rikoksiin, seuraavalla kerralla voi onnistua. On vahva merkki motivaatiosta, jos epäonnistumisen jälkeen haluaa vielä yrittää, Leif Hagert kertoo.

– Vankitaustaisille on tärkeää, ettei ViaDian toiminnassa saa olla minkäänlaisissa päihteissä. On vaikea olla päihteetön, jos ympärillä käytetään. Meillä pyritään säännöllisesti puhalluttamaan ja ottamaan huumetestejä. Rajoja ja rakkautta tarvitaan sopivasti. Vapautuvien on tärkeää huomata, että heistä välitetään. Sekin on tärkeää, että meillä on kokemusasiantuntijoita ja löytyy sama kieli.

Myös uskonnolla on toiminnassa suuri merkitys, Hannu Tourunen kertoo. ViaDia on kristillinen toimija, vaikka kuntoutujille hengellisyys näkyy lähinnä aamunavauksena. Asiakas voi halutessaan osallistua hengellisiin tapahtumiin, mutta uskontoa ei tuputeta. Moni kuitenkin kaipaa jonkinlaista hengellistä näkemystä elämästä. Jokaisen omaa maailmankatsomusta kunnioitetaan, eikä ole sillä merkitystä, onko ihminen muslimi, ateisti, kristitty tai jotain muuta.

– Kristillisyys näkyy ViaDiassa kaikkien tasavertaisena kohteluna. Monet ovat kokeneet paljon ennakkoluuloja elämässään ja tämä on se paikka, jossa pääsee aloittamaan tyhjältä pohjalta ja saamaan arvostavaa kohtelua. Emme myöskään millään tavoin anna ilmi, minkä vuoksi ihminen on meillä. Hän saa itse kertoa taustasta, jos haluaa. Lisäksi käytämme pelkästään etunimiä, hallintopäällikkö Pirjo Böös-Mentu kertoo.

Avaimet työelämään

ViaDia Pohjois-Savolla on menossa työllistämishanke "Avaimet työelämään". Sitä vetävä Leif Hagert kertoo, että yritysyhteistyöllä pyritään luomaan todellisia jatkopolkuja työelämään. Täydellisemmin vankilasta vapautuvan kanssa ei voi onnistua kuin että hän saa työpaikan.

– Vaikka voi olla pitkä vankilatausta, päihderiippuvuutta ja oppimisvaikeuksia, monet asiakkaamme ovat varsin taitavia ja päteviä ihmisiä, jotka eivät vain koskaan ole saaneet mahdollisuutta. On tärkeää vahvistaa heidän itsetuntoaan. Jos aina tulee seinä vastaan, se syö kenen tahansa itsetuntoa, saati sellaisen, joka ei koe kuuluvansa yhteiskuntaan.

Hannu Tourunen huomauttaa, että monet ovat kyllä töitä tehneet aikaisemmin, mutteivät välttämättä aivan laillisia. Lain nurjalla puolella vaaditaan paljon kekseliäisyyttä ja kun sitä saadaan käännettyä rakentavaksi, elämässä pärjää hyvin.

Hagert kertoo, että yritysten kanssa on aina tehty yhteistyötä, mutta uuden hankkeen myötä niihin jalkaudutaan enemmän. Tavoitteena on, että ViaDia nähdään silläkin puolella luotettavana toimijana.

– Järjestämme ehkä vangin polun aikana parin viikon kokeilujaksoja, jotka ovat työnantajalle turvallisia ja ilmaisia mahdollisuuksia tutustua tulevaan työntekijään. Toivomme, että jossain vaiheessa niitä ei edes tarvittaisi, vaan suositukseemme uskallettaisiin luottaa.

Hannu Tourunen kertoo, että järjestön koulutustoimintaa kehitetään suunnitelmallisesti. Tarkoituksena on järjestää entistä enemmän työelämää tukevaa koulutusta kuten erilaisia korttikoulutuksia, esimerkiksi työturvallisuusasioista, hygieniaosaamisesta ja atk-taidoista. Rakennustyömaille, kuljetusyrityksiin ja keittiöihin ei tänä päivänä pääse edes harjoitteluun ilman tiettyjä ammattipätevyyksiä. Tourunen pitää koulutusta tärkeänä, koska usein se on ainoa väylä eteenpäin ja monella asiakkaista koulu on jäänyt kesken.

Nykyään tuetaan myös osallistumista muutaman kuukauden opintopisteellisiin koulutuksiin. Hagertin mukaan ne auttavat asiakasta sitoutumaan toimintaan ja tämä saa vähän suuntaa siitä, haluaako todella opiskella sitä alaa. Kouluun on myös helpompi päästä, kun kursseja on jo valmiiksi suoritettuna.

Kuntoutusta varikolla

Itä-Suomessa on käynnissä 2015–2017 Euroopan sosiaalirahaston tukema ViaDia Varikko -hanke, jossa rakennetaan matalan kynnyksen kuntouttavaa päivä- ja työtoimintamallia, työllisyyspolkuja ja kehitetään sosiaalista isännöintiä. Jatkossa kunnat voivat ostaa palvelua ViaDia-yhdistyksiltä.

Varikoilla halutaan tukea erityisesti väestöryhmiä, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ennen työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Näitä ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät ja asunnottomat, rikoskierteissä olevat, maahanmuuttajat, romanit sekä perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat henkilöt.

Pirjo Böös-Mentu kertoo, että Pohjois-Savossa hankkeessa on ollut vuodesta 2015 mukana 45 vankikuntoutujaa ja yhteensä 290 asiakasta. Eniten asiakkaita hankkeeseen on ohjannut sosiaalitoimisto ja seuraavaksi eniten Rikosseuraamuslaitos. Tähän mennessä asiakkaista vajaan kolmanneksen elämä on kääntynyt positiivisempaan päin eli he ovat päässeet varikolta työmarkkinoille, opiskelemaan tai muiden tukipalvelujen piiriin. Böös-Mentu pitää tätä osuutta hyvänä.

Lisätietoa: www.viadia.fi/pohjois-savo/

 
Julkaistu 10.3.2017
Sivun alkuun |