Kati Kaarlejärvi

Vankeusaika mahdollisuutena

Uusi hanke pyrkii lisäämään rikostaustaisten osallisuutta

Noin vuosi sitten usea rikosseuraamusalan toimija haki sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoitusta rikostaustaisten osallisuuden edistämiseen. Ministeriö lupasi hankkeille rahoituksen, jos toimijat toteuttavat ne yhteistyössä. Näin Rikosseuraamuslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä alaisensa Vankiterveydenhuollon yksikön kanssa, Kuntoutussäätiö, ViaDia ry. ja Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelut löysivät toisensa ja syntyi hanke "Vankeusaika mahdollisuutena! – Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa verkostoissa." Valmistelun ydinajatuksena on ollut, että rikostaustaisten työllistymistä tulisi edistää ja työtä tulisi toteuttaa yli hallinnonalojen jo rangaistusaikana.

Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen tavoitteena on lisätä rikostaustaisten osallisuutta, edistää yhteistyön kautta yhteisasiakkuuksia sekä luoda uudenlaisia toimintamalleja. Verkostoyhteistyön vahvistamisen kautta valmistaudutaan myös sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusraportin (2016) suosituksen mukaisesti hankkeessa panostetaan erityisesti hallinnonalat ylittävään yhteistyöhön. Hanke käynnistyi lokakuussa 2016 ja kestää kesäkuuhun 2019. Hankkeen 2 miljoonan euron rahoitus tulee pääosin Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Hanke koostuu monesta osahankkeesta ja kokonaisuutta koordinoi Rikosseuraamuslaitos. ViaDian osahanke (Rise-Varikko) tuottaa matalan kynnyksen palveluita Lappeenrannassa ja Jyväskylässä. Varikoilla tarjotaan työ- ja päivätoiminta-, ryhmä- ja asumispalveluita rikostaustaisille henkilöille. Toiminta tukee myös seuraamusten suorittamista ja asiakkaiden tuen saantia nivelvaiheissa. Vamos-palvelut tekevät rikostaustaisten ja päihteillä oireilevien romanien parissa etsivää, jalkautuvaa ja matalan kynnyksen työtä ja tarjoavat yksilöllistä tukea. THL yhdessä Vankiterveydenhuollon yksikkönsä kanssa kehittää rikostaustaisten työ- ja toimintakyvyn arviointia. Kuntoutussäätiö tuottaa hankkeelle tukea kehittämiseen ja arviointiin. Se järjestää kehittämistyöpajoja sekä ohjaa hankkeen kehittämistoimintaa.

Työllistämiseen ja monikulttuuriseen työhön malleja

Rikosseuraamuslaitoksen osahankkeessa haetaan uudenlaista yhteistyön tekemisen tapaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen kanssa. TYP-mallissa TE-toimisto, kunnat ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Kolme Rikosseuraamuslaitoksen virkamiestä sijoittuu TYP-verkostoihin (Keski-Suomeen, Varsinais-Suomeen ja Keski-Uudellemaalle) tukemaan rikostaustaisten palveluiden järjestämistä jokaisella kolmella rikosseuraamusalueella. Lisäksi neljä työntekijää tekee asiakastyötä ja kehittämistyötä Turun, Sukevan ja Suomenlinnan vankiloista sekä Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistosta käsin ja edistää yhteistyötä TYP-verkostojen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Verkostoyhteistyön ja asiakastyön lisäksi tulevina vuosina järjestetään kehittämistyöpajoja mm. kokemusasiantuntijuudesta, sukupuolisensitiivisyydestä, vähemmistöjen kanssa tehtävästä työstä ja työ- ja toimintakyvyn edistämisestä.

Rikosseuraamuslaitoksen osahankkeessa panostetaan myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisten palveluiden kehittämiseen. Käytännön asiakastyön lisäksi tuotetaan koulutusta henkilöstölle monikulttuurisuuteen liittyvistä kysymyksistä kuten islamista uskontona ja kulttuurina. Tähän työhön keskittyvä työntekijä toimii Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistossa mutta palvelee osaamisellaan valtakunnallisesti eri yksiköiden tarpeita. Lisäksi hankkeessa pyritään löytämään hyviä käytäntöjä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kanssa työskentelyyn sekä rakentamaan yhteistyösuhteita myös monikulttuuristen järjestöjen kanssa. Näillä keinoilla pyritään löytämään rakentavia tapoja vastata uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita mm. polarisaatio, maahanmuuton haasteet ja väkivaltainen ekstremismi aiheuttavat. Toiminnan tavoitteena on vähentää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten syrjäytymistä, syrjinnän kokemuksia ja sitä kautta edistää myönteistä integroitumista.

Ottakaa yhteyttä ja kertokaa toiveitanne, ehdotuksianne ja ideoitanne rikostaustaustaisten palveluiden kehittämisestä! Työtämme voi seurata Facebookissa "Vankeusaika mahdollisuutena" -sivujen kautta.

Kirjoittaja työskentelee Rikosseuraamuslaitoksen Keskushallintoyksikössä ja toimii Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen projektipäällikkönä.

 
Julkaistu 10.3.2017
Sivun alkuun |