Vankeinhoidon vähimmäissäännöt julkaistu suomeksi

YK:n määrittämät vankeinhoidon vähimmäissäännöt eli Nelson Mandela -säännöt julkaistiin helmikuussa suomeksi. Säännöt on alun perin hyväksytty joulukuussa 2015 YK:n yleiskokouksessa. Vähimmäissäännöt sisältävät 122 sääntöä, jotka toimivat suosituksina kaikkien maiden vankeinhoidolle. Suosituksilla pyritään varmistamaan vangeille ihmisarvoinen kohtelu. Sääntöjä sovelletaan valtioiden vankeinhoidon lisäksi YK:n kidutuksen vastaisen komitean (SPT) vastaisessa työssä.

Vähimmäissäännöillä on merkitystä Suomessa. Säännöissä korostetaan muun muassa yhteiskunnan velvollisuutta huolehtia vapautuvista vangeista. Sääntöjen mukaan vankeja ei saisi sulkea vankeusaikanakaan yhteiskunnan ulkopuolelle, vaan yhteiskunnan monien eri toimijoiden tulisi työskennellä vankilan henkilöstön apuna vankien kuntoutuksessa. Tätä periaatetta vahvistettiin Suomessa siirtämällä vuoden 2016 alusta vankiloiden terveydenhuolto osaksi yhteiskunnan yleisiä terveyspalveluita. Vankien vapautumisen jälkeistä aikaa puolestaan tuetaan tällä hetkellä mm. pitkäaikaisasunnottomuutta vähentävällä Aune-toimenpideohjelmalla, jossa rikosseuraamusasiakkaat ovat tärkeä kohderyhmä.

Oikeusministeri Jari Lindström korosti sääntöjen julkistamisen yhteydessä, että vangeille on taattava mahdollisuudet kouluttautumiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen vankeinhoidossa. Taloudellisten resurssien niukentaminen ei saisi vaarantaa vankeinhoidon toiminnallista sisältöä, jossa riittää Lindströmin mukaan edelleen kehitettävää. /ST

YK:n vankeinhoidon vähimmäissäännöt saatavilla www.rikosseuraamus.fi

 
Julkaistu 10.3.2017
Sivun alkuun |