Uusi perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi helmikuussa kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman vuosille 2017−2019. Toimintaohjelma on laadittu yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimintaohjelmassa asetetaan perus- ja ihmisoikeuspolitiikan painopisteitä kuluvalle hallituskaudelle. Ohjelmassa on nimetty 43 eri hanketta eri ministeriöiden hallinnonaloille.

Yhdenvertaisuuden painopistealueen osalta ohjelmassa nostetaan esille mm. syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen. Kansainväliset sopimusvalvontaelimet ovat kehottaneet Suomea puuttumaan tehokkaammin mm. etnisten vähemmistöjen huonoon asemaan koulutus- ja työelämässä sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja vammaisten kohtaamaan syrjintään. Kotimaisten ylimpien laillisuusvalvojat ovat nostaneet kehityskohteina esiin mm. vankiloiden esteettömyyden ja yhdenvertaisuusvaltuutettu on kiinnittänyt huomiota mm. internetin vihapuheen näkyvyyteen. Esimerkkejä yhdenvertaisuutta edistävistä toimenpiteistä ovat vihapuheen ehkäiseminen osana opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa ja hyviä väestösuhteita edistävä oikeusministeriön TRUST-hanke.

Itsemääräämisoikeuden osalta toimintaohjelmassa on nostettu esiin Suomen saamia suosituksia mm. perheväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä, ihmiskaupan uhrien auttamisesta, rikoksesta epäiltyjen käsittelystä ja itsemääräämisoikeuden toteutumisesta terveydenhuollossa. Toimenpiteiksi eri ryhmien itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi on ohjelmassa nostettu mm. naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen liittyvän tiedon ja koulutuksen lisääminen, seksuaalisen väkivallan uhrien tukikeskuksen perustaminen, tutkintavankeuslain muuttaminen ja vankiloiden lähityöhanke.

Perusoikeuksien ja digitalisaation osalta ohjelmassa nostetaan myös esille vihapuhe ja muu häirintä sekä eri ryhmien, kuten vankien mahdollisuudet sähköiseen asiointiin. Digitalisaatioon liittyviä toimenpiteitä ohjelmassa ovat mm. vankien sähköisen asioinnin kehittäminen ja useiden tahojen yhteistyön aktivoiminen vihapuheen torjumiseksi. /ST

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017−2019 on saatavilla www.oikeusministerio.fi

 
Julkaistu 10.3.2017
Sivun alkuun |