Painetun lehden 1/2017 sisällysluettelo


s.3 Pääkirjoitus: Kääretorttua ja kavereita
Päivi Honkatukia

s.4 Polku rikoksettomaan elämään
Riikka Kostiainen

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana Rikosseuraamuslaitoksen kehitysjohtaja Pauli Nieminen. Hän näkee seuraamusjärjestelmän kehittämisessä tärkeäksi vaikuttavuuden parantamisen, yhteiskunnan normaalipalvelujen käytön tehostamisen ja yhteistyöverkostojen rakentamisen.

s. 7 Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa vankilaopetuksen
Marianne Mäki

Esitys ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja rahoituksen uudistuksesta annetaan kevään aikana eduskunnalle. Uudistus haastaa koulutuksen järjestäjiä ja vankiloita nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön.

s. 8 Oma asunto rikoskierteestä irtautumisen tukena
Jenni Mäki

Rikoskierteestä on vaikea päästä irti, jollei vapautuvalle ole tarjolla konkreettisia keinoja irrottautua entisestä elämästä.

s. 10 Vankien päihdeongelmiin puuttumisessa monia haasteita
Yaira Obstbaum-Federley

Väitöstutkimuksessa selvitettiin, missä määrin vankien päihdeongelmat havaitaan vankiloiden rangaistusajan suunnitelmissa ja riski- ja tarvearvioissa. Lyhytaikaisvangit ovat erityisen huonossa asemassa.

s. 12 Isänä vankilassa
Petteri Eerola & Johanna Mykkänen

Artikkelissa esitellään käynnissä olevan tutkimuksen ensimmäisiä havaintoja vankilassa olevien isien haastatteluista. Mitä isyys merkitsee näille miehille ja miten se näkyy miesten tulevaisuutta ja vapautumista koskevissa pohdinnoissa?

s. 14 Vaikuttavuuden arviointi rikosseuraamusalalla
Mikko Aaltonen & Sasu Tyni

Artikkelissa kerrotaan perustietoa uusintarikollisuudesta ja rikosseuraamusalalla tehdyistä kotimaisista vaikutustutkimuksista. Lisäksi käsitellään laadukkaan tilastollisen vaikutustutkimuksen piirteitä ja siihen liittyviä ongelmia.

s. 16 Valtiontalouden tarkastusvirasto: Uusintarikollisuuden vähentämisessä tarvitaan yhteistyötä

s. 18 Laatu rikosseuraamuksissa
Henrik Linderborg

Rikosseuraamusten laatua on Suomessa mitattu sekä henkilökunnalle että vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille tehdyillä kyselyillä.

s. 20 Vankien oikeudet toteutuvat vaihtelevasti
Anu Liimatainen

Arviointitutkimuksen mukaan vankeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteet toteutuvat jokseenkin hyvin avovankiloissa ja heikommin suljetuissa. Rangaistusajan suunnitelmia laaditaan melko kattavasti, mutta niiden laadussa, toteutumisessa ja seurannassa on puutteita.

s. 23 Vankeusaika mahdollisuutena
Kati Kaarlejärvi

Uusi yhteistyöhanke pyrkii lisäämään rikostaustaisten osallisuutta ja edistämään työllistymistä.

s. 24 Vapautuvan saama tuki vaihtelee
Riikka Kostiainen

Kriminaalihuollon tukisäätiön tavoitteena on kuntouttavampi kriminaalipolitiikka.

s. 26 Vertaistyöllä motivoidaan vankia muutokseen
Sonja Tanttari

KRIS tukee vapautuvia rikoksettomassa ja päihteettömässä elämässä. Vertaistyö auttaa asiakkaita käytännön asioissa ja uusien ajattelutapojen omaksumisessa.

s. 28 ViaDia auttaa kokonaisvaltaisesti
Riikka Kostiainen

Viime vuonna Kriminaalityön palkinnon sai ViaDia Pohjois-Savo. Järjestö rakentaa vankilasta vapautuvalle tuetun polun, johon sisältyy myös vertaistukea.

s. 30 Naisvanki tarvitsee monenlaista tukea vapautuessa
Riikka Kostiainen

Naisvankien tausta on usein vaikea ja itsetunnon ongelmat suuria, mikä tuo haasteita heidän vapautumisensa valmisteluun.

s. 32 Naisten tapoja lopettaa väkivaltainen käytös
Emmi Lattu

Artikkelissa tarkastellaan väkivaltaa tehneiden naisten pyrkimyksiä ja keinoja päästä eroon väkivallasta.

s. 34 Kuinka rikoksen uhrin tiedon saantia voidaan parantaa?
Mervi Sarimo

Rikoksen uhrin tiedonsaantia pohtineen työryhmän ehdotuksista saatu lausuntopalaute oli myönteistä, ja lisätoiveitakin esitettiin.
Kirsi Pulkkinen: Vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ilmoittaminen

s. 36 Uusi yhdistelmärangaistus koostuisi vankeudesta ja valvonnasta
Tuuli Herlin

Hallitus esittää uuden yhdistelmärangaistuksen käyttöönottoa. Rangaistus voitaisiin tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

s. 38 Turvallisuuteen panostettu vastaanottokeskuksissa
Minna Piispa

Vastaanottokeskuksissa on yleisesti ottaen turvallista työskennellä ja asua. Työntekijöiden kokemat väkivalta- ja uhkatilanteet selittyvät työn luonteesta ja vastaavat yleisyydeltään sosiaali- ja terveydenalaa.

s. 40 Lumeavioliitto pahimmillaan ihmiskauppaa
Minna Viuhko & Anni Lietonen

Heunin tutkimuksessa havaittiin, että joihinkin ns. lumeavioliittoihin liittyy selkeää hyväksikäyttöä ja jopa ihmiskauppaa.

s. 42 Viimeinen keikka
Matti Laine

Kriminologia-palstalla vedetään yhteen 64 aiemman artikkelin teemoja. Kriminologiasta pitäisi kirjoittaa ja keskustella myös suomen kielellä.

s. 44 Ajassa

Vankeinhoidon vähimmäissäännöt julkaistu suomeksi

Väitös vaarallisista rikoksentekijöistä

Uusi perus- ja ihmisoikeusohjelma hyväksyttiin

Henkirikosten määrä Suomessa väheni edelleen

Maahanmuuttotilanne tuo haasteita rikosten ehkäisylle

Ylinopeudet rikesakkojen korotuksen jälkeen

Makedonialaiset tutustuivat nuorten rikosten ehkäisyyn Suomessa

 
Julkaistu 10.3.2017
Sivun alkuun |