Haaste 1/2017

Teemana vapautuminen ja uusintarikollisuuden ehkäisy

Artikkeleita

Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana Rikosseuraamuslaitoksen kehitysjohtaja Pauli Nieminen. Hän näkee seuraamusjärjestelmän kehittämisessä tärkeäksi vaikuttavuuden parantamisen, yhteiskunnan normaalipalvelujen käytön tehostamisen ja yhteistyöverkostojen rakentamisen. Rikosseuraamuslaitoksen keskeisenä tavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin.

Valtakunnallisessa asunnottomuuden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn keskittyvässä AUNE-ohjelmassa (2016–2019) etsitään keinoja myös rikostaustaisten asumisedellytysten parantamiseen. Asunnottomuus ja rikoskierre kulkevat usein käsi kädessä: rikoskierteestä on vaikea päästä irti, jollei vapautuvalle ole tarjolla konkreettisia keinoja irrottautua entisestä elämästä.

Päihdeongelma on vangeilla yleinen

Esittelemme käynnissä olevan tutkimuksemme ensimmäisiä havaintoja vankilassa olevien isien haastatteluista. Mitä isyys merkitsee näille miehille ja miten se näkyy miesten tulevaisuutta ja vapautumista koskevissa pohdinnoissa?

Kuvaamme artikkelissa lyhyesti uusintarikollisuutta koskevat perustiedot sekä rikosseuraamusalalla tehdyt kotimaiset vaikutustutkimukset. Tämän jälkeen käsittelemme laadukkaan tilastollisen vaikutustutkimuksen piirteitä mutta myös ongelmia, joiden olemassaoloon on herätty viime aikoina useilla tieteenaloilla. Esitämme lopuksi joitain näkemyksiä vaikutustutkimuksen mahdollisuuksista rikosseuraamusalalla.

Mitä rikosseuraamusten laatu on ja miten sitä mitataan?

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin arviointitutkimuksen mukaan vankeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteet toteutuvat jokseenkin hyvin avovankiloissa ja heikommin suljetuissa. Rangaistusajan suunnitelmia laaditaan melko kattavasti, mutta niiden laadussa, toteutumisessa ja seurannassa on puutteita. Kehitystarpeet kohdistuvat erityisesti vankeinhoidon toimintaedellytysten turvaamiseen sekä vankilakäytäntöjen yhdenmukaistamiseen.

Uusi hanke pyrkii lisäämään rikostaustaisten osallisuutta

Kriminaalihuollon tukisäätiön tavoitteena kuntouttavampi kriminaalipolitiikka

Vankien ja rikostaustaisten parissa työskentelevä kansalaisjärjestö KRIS tukee asiakkaitaan rikoksettomassa ja päihteettömässä elämässä. Vertaistyö auttaa asiakkaita käytännön asioissa ja uusien ajattelutapojen omaksumisessa.

Viime vuonna Kriminaalityön palkinnon sai ViaDia Pohjois-Savo. Järjestö rakentaa vankilasta vapautuvalle tuetun polun, johon sisältyy myös vertaistukea.

Naisvankien tausta on yleensä vaikea ja itsetunnon ongelmat suuria, mikä vankilanjohtaja Kaisa Tammi-Moilasen mukaan tuo erityisiä haasteita heidän vapautumisensa valmisteluun. Naisvangeilla uusintarikollisuus on kuitenkin alhaisempaa kuin miehillä.

Artikkelissa tarkastellaan väkivaltaa tehneiden naisten pyrkimyksiä ja keinoja päästä eroon väkivallasta. Vankeusaikana läpikäytyjen toimintaohjelmien sijaan artikkelissa keskitytään naisten itsenäisiin pyrkimyksiin muuttaa käyttäytymistään ja välttää rikoksen uusiminen.

Viime vuonna valmistui oikeusministeriön työryhmän ehdotus siitä, miten uhreille kohdennettavaa viranomaisviestintää tulisi kehittää. Työryhmän työ liittyi uhridirektiivin mukaisten käytäntöjen edistämiseen. Ehdotuksista saatu lausuntopalaute oli myönteistä, ja lisätoiveitakin esitettiin.

Hallitus esittää uuden yhdistelmärangaistuksen käyttöönottoa. Esityksen mukaan yhdistelmärangaistus koostuisi ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä vuoden pituisesta valvonta-ajasta. Yhdistelmärangaistus voitaisiin tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

Vastaanottokeskuksissa on yleisesti ottaen turvallista työskennellä ja asua. Työntekijöiden työssään kokemat väkivalta ja uhkatilanteet selittyvät työn luonteesta ja vastaavat yleisyydeltään sosiaali- ja terveydenalaa.

Viime vuosina huoli lumeavioliitoista yhtenä ihmiskauppaan liittyvän hyväksikäytön muotona on lisääntynyt. HEUNI julkaisi lokakuussa 2016 viittä EU-maata koskevan raportin ihmiskaupan ja lumeavioliittojen yhteyksistä. Tutkimuksessa havaittiin, että joihinkin lumeavioliittoihin liittyy selkeää hyväksikäyttöä ja jopa ihmiskauppaa.

Kirjoittaja muistelee Kriminologia-palstan viimeisessä kirjoituksessa aiheitaan vuosien varrelta.

 
Julkaistu 10.3.2017
Sivun alkuun |