Uusia julkaisuja

Väkivalta työssä

Työssä koettu turvattomuus ja työväkivalta ovat lisääntyneet monissa ammateissa, vaikka muuten Suomen turvallisuus on kehittynyt hyvään suuntaan. Vuosittain väkivallalle tai sen uhalle altistuu yli 100 000 työntekijää. Uudessa Haastavat asiakastilanteet – väkivalta työssä -kirjassa haastava työtilanne kuvataan kolmivaiheisena prosessina, joka sisältää ennakoivan valmistautumisen, varsinaisen toiminnan vaikeassa tilanteessa sekä jälkitoimet. Teoksessa käsitellään myös työturvallisuuslainsäädäntöä, lainsäädännön säätelemiä vastuukysymyksiä sekä käytettävissä olevia juridisia puuttumiskeinoja.

Teos perustuu kirjoittajiensa laajaan kokemukseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimustietoon. Käytännönläheisessä teoksessa käydään läpi uhkaavia tilanteita esimerkiksi kouluissa, terveydenhuoltoalalla, turvallisuusalalla ja kaupan alalla. Kirjaa voidaan hyödyntää paitsi työpaikoilla myös opetuksessa.

Satu Rantaeskola, Jari Hytti, Jaakko Kauppila & Mari Koskelainen: Haastavat asiakastilanteet – väkivalta työssä. Talentum 2015.

Huumetilanne Suomessa

Huumeiden ongelmakäyttäjien määrän arvioidaan kasvaneen Suomessa. Nuoria ongelmakäyttäjiä vaikuttaisi kuitenkin olevan vuonna 2012 vähemmän kuin 2000-luvun alussa. Nyt ongelmakäyttäjistä lähes puolet on 25–34-vuotiaita.

Opioidien ja amfetamiinien ongelmakäyttäjiä arvioitiin olevan 18 000–30 000 vuonna 2012. Tutkimuksen perusteella amfetamiinien ongelmakäyttäjiä arvioidaan olevan 11 000–18 000 ja opioidien ongelmakäyttäjiä 13 000–15 000.

Päihdehuollon huumeasiakkaiden taustoissa ja elämäntilanteissa ei ole viime vuosina tapahtunut muutoksia. Vuonna 2013 asiakkaat olivat pääosin miehiä (68 %) ja 20–34-vuotiaita (63 %).

Vili Varjonen: Huumetilanne Suomessa 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 1/2015.

 
Julkaistu 13.3.2015
Sivun alkuun |