Turvakotien rahoitus valtion vastuulle

Turvakotitoiminta siirrettiin valtion vastuulle tämän vuoden alusta. Jatkossa valtio maksaa turvakotipalvelujen tuottajille korvausta palvelujen järjestämisestä.

Tavoitteena on varmistaa, että turvakotipalvelu on jatkossa jokaisen sitä tarvitsevan saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Valtio voi myöntää rahoitusta toimintaan, jonka tarkoituksena on lähisuhdeväkivallan kohteena olevan ihmisen ja hänen perheensä terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Valtion varoista maksettavan korvauksen määrä vahvistetaan vuosittain.

Turvakotitoiminnan rahoituksen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos huolehtii valtion varoista maksettavan korvauksen valmisteluun, maksatukseen ja käytön valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Suomessa on tällä hetkellä 20 turvakotia, joista viisi on kunnallista. Yksityiset järjestöjen ylläpitämät turvakodit ovat toimineet kuntien ostositoumuksilla. Koska rahoituspohja on ollut epävarma, toiminta on ollut lyhytjänteistä ja epävarmaa.

Jatkossa kunnat voivat keskittyä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevään toimintaan sekä tukemaan henkilöitä ja näiden perheitä, jotka muuttavat turvakodista omaan asuntoonsa. -RK

 
Julkaistu 13.3.2015
Sivun alkuun |