Painetun lehden 1/2015 sisällysluettelo

s. 3 Pääkirjoitus: Päihteet ja rikollisuus
Juha Kääriäinen

s. 4 Hillitty huumepolitiikka
Riikka Kostiainen
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana on sosiaalineuvos emeritus Tapani Sarvanti. Hän näkee, että Suomessa on pystytty toteuttamaan maltillista huumausainepolitiikkaa siksi, ettei huumekysymys ole koskaan vahvasti politisoitunut. Huumeidenkäyttäjiin kohdistuvaa kontrollia hän haluaisi keventää.

s. 7 Päihdehaittojen kontrollin muutos
Yaira Obstbaum
Tutkimuksessa on selvitetty laitosmuotoisen päihdehuollon työnjakoa sosiaali- ja terveydenhoidon, poliisin säilön ja vankilan välillä vuosina 1985–2006. Työnjako on muuttunut pakkokeinoja korostavaan suuntaan laman jälkeen. Erityisesti vankilan osuus on kasvanut.

s. 10 Päihdekuntoutus vankilassa
Ulla Knuuti
Suuri osa rikoksista tehdään päihtyneenä ja vankilassa kohdataan niitä, joiden päihdeongelma on kehittynyt kaoottiseksi ja johtanut syrjäytymiseen. Tämä on synnyttänyt tarpeen tarjota päihdekuntoutusta vankilassa.

s. 12 Päihdekuntoutus yhteiskunnallisena sovitteluna?
Olavi Kaukonen & Jouni Tourunen
Päihdekuntoutuksen käyttöä rikosseuraamusten osana voisi edistää kehittämällä päihdekuntoutusta yhtenä yhteiskunnallisen sovittelun muotona.

s. 14 Vapautuva vanki tarvitsee yhteisön
Jukka Lammi
Kirjoittaja kertoo omista kokemuksistaan vankilan päihdehoidosta ja selviytymisestä rikoksettomaan elämään.

s. 16 Lääkkeiden päihdekäyttö on iso osa huumeongelmaa
Tomi Lintonen & Karoliina Karjalainen
Valtaosa huumeasiantuntijoista oli ennakointitutkimuksessa sitä mieltä, että lääkkeiden päihdekäyttö tulee vuonna 2020 olemaan yleisempää kuin laittomien aineiden käyttö. Tuoreet analyysit viittaavat siihen, että ennustus on toteutunut jo etuajassa: lääkkeet ovat jo nyt keskeinen osa huumeongelmaa.

s. 19 Kannabiksen laillistamisen kokemuksia maailmalta
Sanna Kailanto & Elina Kotovirta
Uruguayssa ja muutamassa Yhdysvaltain osavaltiossa on päädytty kannabiksen laillistamiseen ja jonkin verran kokemuksia on jo kertynyt. Näiden maiden kokemusten perusteella ei voi vielä vetää johtopäätöksiä vaikutuksista Suomessa.

s. 22 Muuntohuumeita koskeva lainsäädäntö uudistui
Elina Kotovirta & Katja Pihlainen
Huumausainelakia on viiden viime vuoden aikana muutettu jo kolmeen kertaan muuntohuumeiden kiihtyneen ilmaantumistahdin myötä.

s. 24 Muuntohuumeiden lyhyt pitkä historia Suomessa
Janne Rintatalo
Internetissä tapahtuva muuntohuumeiden kauppa aiheuttaa painetta valvontaviranomaisille. Tullilaboratorion ja Rikosteknisen laboratorion muuntohuumenäytteiden määrät ovat nousseet vuosittain.

s. 26 Huumetilannetta voi seurata jätevedestä
Teemu Gunnar
Yksi lupaava uusi keino huumetilanteen seuraamiseksi on huumejäämien mittaaminen yhteiskunnan jätevesistä. Menetelmällä saadaan riippumatonta tietoa jätevesiverkoston alueella tapahtuvasta huumeiden käytöstä lähes reaaliaikaisesti.

s. 28 Suomalainen humalaväkivalta
Markus Storvik
Väkivaltatilastoissa korostuu alkoholin osuus. Humalahakuinen juomatapa korostaa sekä geneettisistä ja psykologisista tekijöistä että alhaisesta verensokerista aiheutuvan väkivallan esiintymistä.

s. 30 Itseaiheutetun päihtymyksen vaikutus rikosvastuuseen
Raimo Lahti
Artikkelissa kiinnitetään huomiota päihtyneen rikosvastuuseen suhtautumisessa tapahtuneisiin muutoksiin.

s. 32 Ei raitista sukupolvea
Tomi Lintonen
Tuore analyysi osoittaa, että 18 vuoden ikään tulleessaan nuorten raittius on yhtä harvinaista kuin aikuisten.

s. 34 Katujen tiukka kontrollikulttuuri
Timo Korander
Tuoreessa väitöskirjassa on löydetty Suomen poliisilaista sekä järjestyspoliisitoiminnasta selviä yhtäläisyyksiä maailman kuuluisimpaan järjestyspoliisiteoriaan, rikottujen ikkunoiden teesiin ja sen nollatoleranssisovellukseen.

s. 36 Päihdehaittojen ehkäisyä paikallisesti ja yhteisöllisesti
Marja Holmila
Paikallinen alkoholipolitiikka -toimintamalli (Pakka) on suomalainen sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle työlle. Mallin kehittämisessä tutkimus on ollut olennaisesti mukana.

s. 38 Turvallisesti kaupungin humussa
Saija Sambou
Euroopan kaupunkiturvallisuuden foorumi (European Forum for Urban Security, EFUS) on koonnut suosituksia turvallisten juhlimisympäristöjen kehittämiseksi.

S. 40 Lähisuhdeväkivalta ja alkoholi
Jukka-Pekka Takala
Rikoksentorjunta-palstalla käsitellään alkoholia väkivallan myötävaikuttavana syynä ja ongelmaan puuttumista.

s. 42 Väkivallan monet kasvot
Matti Laine
Kriminologia-palstalla tarkastellaan väkivallan selitysmalleja.

s. 44 Keskustelua: Voidaanko nuorisorangaistus elvyttää?
Heidi Lind & Tiina Vogt-Airaksinen
Kirjoittajat pohtivat syitä nuorisorangaistuksen käytön vähäisyyteen ja miten sen käyttöä voitaisiin lisätä.

s. 45–47 Ajassa

Uusia julkaisuja

Poliisibarometri 2014: Suomalaiset luottavat yhä poliisiin

Turvakotien rahoitus valtion vastuulle

Päihdepäivät toukokuussa

Seksuaalirikosten sovittelua selvitetty Euroopassa

Otan vastuun -verkkosivusto avattu

 
Julkaistu 13.3.2015
Sivun alkuun |