Poliisibarometri 2014: Suomalaiset luottavat yhä poliisiin

Kansalaiset luottavat poliisin kykyyn huolehtia yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta ainakin pääosin. Luottamus poliisin kykyyn kantaa vastuu asiassa on pysynyt suunnilleen vuoden 2012 tasolla. Myös poliisin asiakaspalveluun oltiin tyytyväisiä viimeisimmillä asiointikerroilla.

Helmikuussa julkaistun poliisibarometrin tavoite on selvittää suomalaisten käsityksiä poliisin toimintaympäristöstä ja poliisitoiminnan laadusta. Tutkimus tehdään kahden vuoden välein ja siinä haastatellaan reilut 1000 henkilöä eri puolelta Suomea.

Verrattaessa eri tehtäviä poliisin arvioidaan onnistuneen parhaiten lupapalveluissa, kiireellisiin hälytyksiin vastaamisessa ja liikennevalvonnassa. Eniten parantamisen tarvetta on autovarkauksien ja raharikosten selvittämisessä sekä talousrikostorjunnassa.

Selvästi suurin muutos on tapahtunut käsityksessä poliisin sisäisestä korruptiosta tai epäeettisestä toiminnasta. Merkitsevästi aiempia vuosia suurempi osa suomalaisista pitää asiaa todennäköisenä.

Rattijuopot, ampuma-aseet ja huumeet huolestuttavat

Rikollisuutta lähiympäristössä ongelmana pitävien osuus suomalaisista on vähentynyt jatkuvasti vuodesta 1999 ja on nyt pienempi kuin aikaisemmin. Vajaa viidennes suomalaisista pitää kuitenkin rikollisuutta lähiympäristössään vähintäänkin melko vakavana ongelmana. Eri rikostyypeistä kansalaisia huolestuttavat eniten rattijuoppous, ampuma-aseella tehdyt rikokset ja huumeiden käyttö ja myynti.

Käsitykset eri valvontamuotojen merkityksestä liikenneturvallisuuden kannalta ovat pysyneet suunnilleen ennallaan. Liikenneturvallisuuteen voidaan kansalaisten mielestä vaikuttaa selvästi parhaiten rattijuopumusvalvonnan avulla. Seuraavaksi tärkeimpinä valvontamuotoina pidetään nopeusvalvontaa taajamissa, nopeusvalvontaa pääteillä ja raskaan liikenteen valvontaa.

Suomalaisista 8 prosenttia oli joutunut rikoksen uhriksi tai kohteeksi vuonna 2014, mikä on 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin 2012. Yleisimmät rikokset ovat omaisuuden varastaminen ja omaisuuden vahingoittaminen. Isommissa kaupungeissa rikoksen uhriksi tai kohteeksi joutuminen on yleisempää kuin pienemmillä paikkakunnilla. -RK

 
Julkaistu 13.3.2015
Sivun alkuun |