Otan vastuun -verkkosivusto

Pelastakaa Lapset ry. on julkaissut verkkosivuston, joka on tarkoitettu lapsiin ja lasten kuviin seksuaalista kiinnostusta tunteville. Aineisto palvelee myös henkilöitä, jotka ovat lähestyneet alaikäisiä verkossa seksuaalisessa tarkoituksessa tai tuntevat kiinnostusta tällaiseen toimintaan. Pyrkimyksenä on ennaltaehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tarjoamalla aihepiiriin liittyvää tietoa ja tukea henkilöille, jotka pelkäävät syyllistyvänsä tällaiseen toimintaan.

Sivuston tavoitteena on tukea vastuullisen ja mielekkään elämän toteutumista siten, ettei oma eikä muiden hyvinvointi vaarannu. Sivusto antaa tietoa verkossa olevien lasten seksuaalisten kuvien käytön ja muun verkossa alaikäisiin kohdistuvan seksuaalisen toiminnan laittomuudesta ja haitoista. Sieltä löytyy välineitä oman, ongelmalliseksi koetun toiminnan hallintaan. Se haastaa myös pohtimaan omaa toimintaa ja elämää laajemmin. Sivusto ei korvaa terapeuttista tai muuta ammatillista apua. -RK

www.otanvastuun.fi

 
Julkaistu 13.3.2015
Sivun alkuun |