Mika Junninen

Ruotsi voitti EU:n rikoksentorjuntakilpailun 2013

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) vuoden 2013 rikoksentorjuntakilpailun (ECPA) tulokset julkistettiin joulukuussa Liettuassa. Kilpailun teema oli koti- ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen. Siihen osallistui yhteensä 18 jäsenmaata.

Kilpailun voitti Ruotsi, jonka hanke oli Tukholmassa toimiva lähisuhdeväkivaltakeskus. Keskuksen työn tarkoituksena on 1) tukea perheväkivallan uhreja, 2) edesauttaa asiaa hoitavien viranomaisten (poliisin, sosiaalitoimen ja syyttäjäviranomaisten) yhteistyötä käsittelyn aikana ja 3) yhä useamman poliisille ilmoitetun tapauksen päätyminen syyttäjälle ja syytteen nostaminen. Tukikeskus toimii poliisin tiloissa ja siellä työskentelee kaksi kaupungin palkkaamaa sosiaalityöntekijää. Toiminta alkoi projektina vuonna 2007 ja vuodesta 2011 alkaen se on ollut pysyvää toimintaa.

Arvioinneissa tukihenkilötoiminnan on todettu alentaneen tapausten ilmoituskynnystä, tukevan uhria viranomaistapaamisissa, nopeuttaneen viranomaisprosessia ja lisänneen syytettyjen määrää perheväkivaltatapauksissa. Hankkeesta ei ole tehty kustannus-hyötyanalyysia.

Kilpailussa toiseksi tuli Kroatian valtakunnallinen hanke "Elämä ilman väkivaltaa". Hanke on tarkoitettu kaikenlaisen väkivallan vähentämiseen, mutta erityisesti tarkoituksena on vähentää perheväkivaltaa ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa. Erityinen kohderyhmä ovat 13–14-vuotiaat nuoret, koska tarkoituksena on luoda väkivallattomuuden kulttuuria ja ehkäistä ylisukupolvisen väkivallan syntymistä ja siirtymistä. Projektin työmuotoja ovat vuorovaikutukselliset työpajat kouluissa ja poliisin tiloissa sekä taiteen keinot (erityisesti teatteri).

Kolmannelle sijalle kilpailussa tuli Belgian CO3-hanke, jonka tavoitteena on vähentää ja ehkäistä perheväkivaltaa sekä perheelle koituvia kärsimyksiä. Asiakaskeskeistä moniammatillisen yhteistyön hanketta toteutetaan Antwerpenin kaupungin ja sitä ympäröivän maakunnan alueella. Hankkeessa ovat mukana 1) poliisi ja oikeusviranomaiset, 2) sosiaalityö ja 3) paikallishallinto. Viranomaisyhteistyön koordinaation tarkoituksena on tukea perheitä sekä edesauttaa asian käsittelyä ja osallisten toipumisprosessia. Projekti aloitettiin vuoden 2012 alussa ja pilotti jatkuu vuoden 2014 loppuun.

Suomea edusti Ensi- ja turvakotien liiton Jussi-työ, joka pyrkii ennalta ehkäisemään ja vähentämään perheväkivaltaa ja sen haittoja. Jussi-työssä keskitytään erityisesti väkivaltaa lähisuhteissaan tehneiden miesten auttamiseen, mutta samalla se on myös lastensuojelutyötä, sillä väkivalta perheessä vahingoittaa eniten juuri lapsia.

Lisätietoja ja kaikki kilpailun hankekuvaukset

 
Julkaistu 19.3.2014
Sivun alkuun |