Rikosuhripäivystys täytti 20 vuotta

Rikosuhripäivystyksen 20-vuotisjuhlaa vietettiin helmikuun alussa Helsingissä. Juuri eläkkeelle jäänyt toiminnanjohtaja, rikoksentorjuntaneuvoston varajäsen Petra Kjällman kertoi muisteloita matkan varrelta. Toiminta lähti käyntiin Ruotsin esimerkin innostamana monen järjestön yhteistyönä, ja tämä poikkeuksellinen organisaatiomalli on voimassa vielä tänäkin päivänä. Kjällmanin mukaan haastavinta on ollut viranomaisten ennakkoluulojen voittaminen vapaaehtoistyön laadusta. Rikosuhrityön uusiksi uhriryhmiksi ovat tulleet mm. maahanmuuttajat ja ihmiskaupan uhrit. Myös miesten avuntarve väkivallan uhrina tunnistetaan aivan eri tavoin kuin alkuvuosina. RIKU on ollut aktiivinen netin hyödyntämisessä alusta asti ja uusia mahdollisuuksia on otettu käyttöön erityisesti nuorten sivuilla.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi juhlapuheessaan, että vaikka rikoksen uhrin asemaa on viime vuosina pyritty parantamaan monin eri tavoin, on vielä paljon tehtävää, jotta tarpeenmukaiset tukipalvelut voidaan turvata uhreille yhdenvertaisina. Tukipalveluja tarjoavien järjestöjen toiminnalle pysyvän rahoituksen puuttuminen ja epävarmuus rahoituksen jatkuvuudesta muodostaa suuren ongelman. Taloudellisesti vaikeina aikoina on erityisen tärkeää, että huolehdimme niistä ihmisistä, jotka tarvitsevat yhteiskunnan tukea eniten. Rikosten uhrit ovat yksi tällainen ryhmä.

Pro-Tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen antoi neuvoja vaativassa rikosuhrityössä selviytymiseen. Olennaista on uhrin kohtaaminen ja antautuminen dialogiin, eikä vain tiedon välittäminen. Tunteiden käsittelyyn tarvitaan koulutusta ja työnohjausta. Pääsihteeri Mirjam Kalland MLL:sta kävi läpi lasten ja nuorten asemaa rikoksen uhrina. Hän oli huolissaan erityisesti ihmiskaupan riskistä alaikäisten turvapaikanhakijoiden kohdalla. Kansanedustaja Kari Tolvanen arvioi rikoksen uhrien asemaa kriminaalipolitiikassa. Hänen mukaansa asema on pykälien valossa vahva, mutta edellyttää uhrilta paljon omaa aktiivisuutta. Tilaisuudessa julkistettiin myös RIKUn uusi toiminnanjohtaja, Leena-Kaisa Åberg, joka on aikaisemmin työskennellyt mm. Punaisessa Ristissä. -RK

 
Julkaistu 19.3.2014
Sivun alkuun |