Nuorilta ja lähipoliisilta keinoja kiusaamisen vähentämiseksi

Nyt riittää! -hankkeessa nuoret ovat kehittäneet toimintamallia kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Hämeen poliisilaitoksen ja sisäministeriön johtamassa hankkeessa päijäthämäläiset nuoret ovat kertoneet kokemuksistaan ja kuvailleet millaista apua ja tukea aikuisilta ja kouluyhteisöltä kaivattaisiin kiusaamistilanteissa. Olennaista on ollut se, että hankkeen viesti kulkee nuorelta nuorelle.

Hankkeessa on mietitty erityisesti sitä, miten kiusaamista voidaan ennalta estää vetoamalla nuoriin aidosti ja heidän ajatusmaailmaansa sopivalla tavalla. Tilanteen purkamisessa on tärkeää se, että kiusaaja saadaan itse ymmärtämään tekonsa ja sen seuraukset. Ratkaisumallit eivät saa olla liian kaavamaisia ja aikuisten näkökulmasta saneltuja.

– Kiusaamisen luonne muuttuu, kun nuoret siirtyvät alakoulusta yläkouluun. Kiusaamistapaukset saattavat olla paljon monimutkaisempia, eivätkä nuoret enää kerro yhtä avoimesti kiusatuksi joutumisesta tai halua selvitellä asioita. Samaan aikaan he ovat erityisen haavoittuvassa kasvuvaiheessa. Perheen ja muiden aikuisten merkitys vähenee. Tästä syystä kiusaamiseen puuttumisessa on otettava huomioon kiusatun ja kiusaajan lisäksi muut toimijat, joista kaveripiiri on tärkein. Kiusaamiseen puuttuminen on tehokasta, kun lapsia ja nuoria kohdellaan aktiivisina toimijoina eikä vain aikuisen toiminnan kohteena, kertoo hankkeen vetäjä ja ideoija, lähipoliisikoordinaattori Vesa Okkola Hämeen poliisilaitokselta.

Nyt riittää! -hankkeessa on määritelty eri toimijoiden, kuten poliisin ja koulun, tehtävät tilanteen purkamisessa. Myös perheet ja vanhemmat on huomioitu. Valopilkku-projekti ja Lahden Ensi- ja turvakoti ovat rakentaneet vanhempainiltoihin toimintamallin, jossa tehtävärastien kautta kerrotaan kiusaamisesta konkreettisin esimerkein. -RK

 
Julkaistu 19.3.2014
Sivun alkuun |