EU-tutkimus: Naisiin kohdistuva väkivalta Suomessa yleistä

Euroopan unionin perusoikeusviraston maaliskuun alussa julkaisemasta tutkimuksesta ilmenee, että Suomi on naisille yksi Euroopan väkivaltaisimpia maita. Pohjoismaat Suomi, Ruotsi ja Tanska olivat väkivallan yleisyydessä melko samalla tasolla. Suomalaisnaisista 30% oli kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta 15 vuotta täytettyään. Kaikkien EU-maiden keskiarvo tässä suhteessa oli 22%. Muun kuin kumppanin taholta väkivaltaa oli elämänsä aikana kokenut reilu kolmannes ja väkivaltaa yleensä noin puolet. Kuluneen vuoden aikana suomalaisnaisista 5% oli kokenut entisen tai nykyisen kumppanin tekemää väkivaltaa, 7% muiden tekemää ja yleensä fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa noin joka kymmenes nainen.

Perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan vain noin 10 prosenttia kumppanin naiseen kohdistamasta väkivallasta tuli Suomessa viranomaisten tietoon. Vastaava luku koko EU:n tasolla oli 20 prosenttia.

– Ilmoittamiskynnys on siis edelleen liian korkea, vaikka nykyisin suomalaiset uskaltavatkin puhua aikaisemmin häpeälliseksi ja yksityiseksi mielletystä asiasta. Tarvitsemme perustavanlaatuisen asennemuutoksen yhteiskunnassamme. Erityisesti poikien ja nuorten miesten kommunikointi- ja konfliktinratkaisutaitoihin on panostettava, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Suomen lainsäädännössä on viime vuosina toteutettu lukuisia rikoslain muutoksia, jotka tähtäävät naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen. Toimivaksi on osoittautunut vuonna 2011 tehty muutos, jolla perhesuhteessa tapahtunut lievä pahoinpitely muutettiin virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Se on kasvattanut poliisin tietoon tulleiden rikosten osuutta ja tehostanut rikosvastuun toteutumista. Lisäksi seksuaalirikosten rangaistuksia ankaroitettiin merkittävästi vuonna 2011 ja näiden rikosten vanhentumisaikoja pidennettiin. Kuluvan vuoden alussa tuli voimaan vainoamista koskeva rangaistussäännös. Parhaillaan on vireillä lainmuutos, jonka myötä muun muassa lisättäisiin rikoslakiin uusi rangaistussäännös seksuaalisesta häirinnästä.

Tutkimuksen raportit saatavissa EU:n perusoikeusviraston sivuilla fra.europa.eu ja suomenkielinen tiivistelmä osoitteessa ihmisoikeuskeskus.fi . -RK

 
Julkaistu 19.3.2014
Sivun alkuun |