Yhdyskuntaseuraamusten lisäksi tarvitaan tukitoimia

Yhdyskuntaseuraamukset eivät yksin riitä vankien määrän alentamiseen tai uusintarikollisuuden vähentämiseen, todettiin Helsingissä tammikuussa järjestetyssä kansainvälisessä seminaarissa. Englantilaisen professori Robert Cantonin mukaan niiden lisäksi tarvitaan aina myös samoja tavoitteita tukevia muita toimenpiteitä. Henkilökohtainen muutos riippuu usein pääsystä sosiaaliseen elämään – normaalien palvelujen oikeudenmukaisesta saannista kansalaisyhteiskunnassa – ja monissa maissa rikoksentekijöille tämä on vaikeaa.

– Tyypillisesti ihmiset lakkaavat tekemästä rikoksia luodessaan itselleen elämää, jossa rikosten tekemisellä ei ole enää sijaa ja pyrkimykset liittyvät muuhun. Rikosseuraamustyötä tekevät voivat tukea, vaikkakaan eivät taata, muutosta auttamalla ihmisiä säilyttämään motivaationsa ja saamaan tarvitsemansa palvelut, esimerkiksi mahdollisuudet asumiseen, työhön ja terveyteen.

Professori Canton käsitteli myös yhdyskuntaseuraamustyön arvoja. Yhdyskuntaseuraamustyön käytännöt, joita ohjaavat eettiset periaatteet ja ihmisoikeudet, todennäköisesti vaikuttavat parhaiten myös uusintarikollisuuteen. Euroopan neuvoston hyväksymät yhdyskuntaseuraamustyön säännöt määrittelevät joukon perusperiaatteita. Säännöt tähdentävät myös, että yhdyskuntaseuraamustyötä tekevien on tehtävä voitavansa yleisen luottamuksen saamiseksi työlleen.

Sosiaalisten sidosten ja identiteetin kehittäminen edistävät tutkimustiedon mukaan rikollisuudesta irrottautumista. Tätä mieltä on professori Fergus McNeill Skotlannista. Tutkimustieto puoltaa ihmisten tukemista kypsymään rikollisuudesta kehittämällä myönteisiä sosiaalisia sidoksia ja identiteettiä jotka mahdollistavat ja sallivat siirtymisen "rikollisen" leiman alta. Hän esitteli alustavia tuloksia kansainvälisistä työpajoista, joissa entisiä rikoksentekijöitä, heidän perheenjäseniään, rikosoikeusjärjestelmän työntekijöitä, johtajia ja päättäjiä on ollut kehittämässä muutosehdotuksia. Sekä akateeminen tutkimus että työpajat osoittavat muutostarpeen niin rangaistusajattelun kuin käytäntöjen tasolla.

Tuen jatkuvuus tärkeää

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi, että yhdyskuntaseuraamuksissa kontrollin, tuen ja toiminnan tasapainoinen kokonaisuus voi antaa todellisia elämän suunnan muuttamisen mahdollisuuksia ja kokemuksia. Yhdyskuntaseuraamusten suuri merkitys on siinä, etteivät ne katkaise tuomitun yhteyttä omaan yhteisöönsä, vaan päinvastoin tukevat hänen mahdollisuuksiaan elää yhteisössään. Yhdyskuntaseuraamukset ovat vakiintuneet uskottavaksi ja toimivaksi osaksi seuraamusjärjestelmäämme.

Myös toimenpiteiden jatkuvuus on tärkeää turvata. Jo aloitettua ja hyväksi todettua toimintaa ei pidä katkaista siksi, että tuomittu alkaa suorittaa rangaistusta tai siksi, että rangaistuksen suorittaminen päättyy. -RK

 
Julkaistu 22.3.2013