Mika Junninen

Tanska voitti EU:n rikoksentorjuntakilpailun 2012

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston vuoden 2012 rikoksentorjuntakilpailun (ECPA) tulokset julkistettiin joulukuussa Kyproksella. Kilpailun teema oli Lähipoliisitoiminta rikoksentorjunnan työkaluna murtovarkauksien, perheväkivallan ja nuorisorikollisuuden ehkäisyssä. Kilpailuun osallistui hankkeita 22 maasta.

Kilpailun voitti Tanskan hanke: Kööpenhaminan "Your police officer" -lähipoliisitoiminta. Hankkeen tarkoituksena on tuoda poliisitoiminta ja kaupunkilaiset lähemmäksi toisiaan. Idea lähti käytännön tarpeesta uudistaa kaupungin poliisitoimintaa. Pilottiprojekti toteutettiin yhdessä Kööpenhaminan poliisipiirissä 2009–2011, jonka jälkeen toiminnan edut ja haitat arvioitiin. Dokumentoidun ja arvioidun kokeilun hyödylliset ja toimivat keinot levitettiin koko kaupungin poliisitoimintaan vuoden 2012 alusta.

Kööpenhaminassa lähipoliisi on nyt paremmin läsnä

Uudistuksen jälkeen Kööpenhaminassa on nyt kolme poliisipiiriä ja jokaisessa piirissä lukuisia alueita, joilla jokaisella toimii yksi tai useampi lähipoliisi. Alueellinen ja jopa katukohtainen lähipoliisitiheys määritellään ja se vaihtelee riski- ja tarvearvion mukaan. Alueellista arviointia tehdään useamman kerran vuodessa.

Lähipoliisit liikkuvat alueella pareittain poliisin virkapuvussa pääsääntöisesti jalan tai polkupyörällä. Yhteistyö muun poliisitoiminnan kanssa on tiivistä, ja se on käytännössä toiminut hyvin.

Myös Ruotsin naapuriapu ja Viron nettipoliisi palkittiin

Kilpailun toiselle sijalle tuli Ruotsin naapuriapuhanke vuokrataloissa (Neighbourhood Watch in Multi-Family Dwellings). Hankkeen ovat saattaneet alulle poliisi, vakuutusyhtiöt ja kiinteistöjen omistajat ja tavoite on vähentää murtovarkauksia ja ilkivaltaa sekä parantaa asukasviihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta Sörsen ja Andersbergin lähiöissä.

Hankkeessa 20 Andersbergin ja 17 Sörsen alueen asukkaalle opetettiin turvallisuustoiminnan perusteet. Sen jälkeen he ryhtyivät toimimaan asuinalueidensa partioijina, jotka tarkastavat yleisiä varasto- ja ullakkotiloja sekä parkkipaikkoja. Naapuriapuhankkeet ovat olleet alueilla toiminnassa yli viisi vuotta, ja niiden avulla alueiden turvallisuus on parantunut huomattavasti. Halmstadin yliopiston arviointitutkimuksen mukaan turvallisuus on parantunut Andersbergissä 23 ja Sörsessä 37 prosenttia. Arvioinnin perusmateriaalia on ollut poliisin alueellisten vuositilastojen varkauksien, vahingontekojen ja henkilöihin kohdistuneiden väkivallantekojen määrä.

Nykyään asukkaat ottavat yhteyttä poliisiin kiittääkseen ja kertoakseen asuinalueen parantuneesta turvallisuudesta, kun aikaisemmin asukkaat ottivat yhteyttä vain moittiakseen poliisien vähyyttä ja toimia alueella.

Kolmannelle sijalle kilpailussa tuli Viron nettipoliisi (Veebikonstaabel). Hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten turvallisen nettikäytön edistäminen ja heidän turvallisuuteen, rikoksiin ja rikoksentorjuntaan liittyviin kysymyksiinsä vastaaminen internetin välityksellä. Ensimmäinen nettipoliisi aloitti työnsä maaliskuussa 2011. Hanke on suomalaisen nettipoliisitoiminnan innoittama: poliisi esiintyy ja vastaa nuorten kysymyksiin omilla kasvoillaan Facebook- ja keskustelupalstasivuilla.

Lisätietoa ja hankekuvaukset www.eucpn.org.

 
Julkaistu 22.3.2013