Riikka Kostiainen

Uskonnot haluavat vahvistaa sovintopuhetta

Joukko uskonnollisia johtajia, poliitikkoja ja muita yhteiskunnallisia vaikuttajia pohti uskontojen tehtävää suvaitsevaisuuden edistämisessä vihapuheseminaarissa. Seminaarin tarkoituksena oli tuomita kaikenlainen vihapuhe ja luoda pohjaa hyvälle keskustelukulttuurille.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen avasi tammikuussa Säätytalolla järjestetyn seminaarin. Hänen aloitteestaan uskontojen edustajat kokoontuivat syyskuun yhdennentoista päivän tapahtumien jälkeen vuonna 2001 keskustelemaan yhteisestä tehtävästä. Halonen totesi, että vihakäyttäytymisen estäminen vaatii yhteistyötä ja laajaa vaikuttamista yhteiskunnan eri tahoihin.

Halosen mukaan lainsäätäjän ja viranomaisten toiminnan on tuotava näkyväksi se, mikä on yhteiskunnan mielestä hyväksyttävää tai kiellettävää toimintaa ja vaikutettava siten asenteisiin. Hän kiirehti yhdenvertaisuuslain uudistamista. Erityisesti tärkeäksi hän näki suojella lasten kasvua ja tukea opettajien pedagogista osaamista syrjimättömyyskysymyksissä varsinkin esimurrosikäisten parissa. Samoin maahanmuuttajien omien järjestöjen on tärkeää löytää uuden kotimaansa toimintamahdollisuudet.

Presidentti Halonen muistutti, että pelkkä hyvä tahto ei riitä syrjinnän estämiseen vaan tarvitaan voimavaroja ja resursseja. Mutta myös tavallisessa arkikäyttäytymisessä tapahtuvan syrjinnän estäminen on ratkaisevan tärkeää

– Median rooli on nykyisessä tilanteessa tärkeä. Sananvapauteen kuuluu myös vastuu. Keskustelupalstan ylläpitäjien rikosoikeudellista vastuuta on viime vuonna lisätty. Ainakin vakiintuneiden keskustelupalstojen pitäjien soisi pohtivan sen lisäksi moraalistakin vastuutaan rasistisesta ja vihaa lisäävästä aineistosta, Halonen sanoi.

Uskonnot, julkinen valta ja media yhdessä

Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan uskontojen, julkisen vallan ja median tulisi sitoutua sovintopuheen vahvistamiseen. Säännöllinen työskentely vahvistaisi hänen mukaansa yhteiskunnan turvallisuutta ja ymmärrystä eri ryhmien välillä.

– Uskontojen välinen yhteistyö on sovintopuheen avain. Julkisen vallan edustajien vastuulla on yhteiskunnan uskontopolitiikka. Media taas vaikuttaa mielikuviin ja merkitysten rakentumiseen, Mäkinen totesi.

Lisäksi vihapuheen vaikutuksesta yhteisöönsä ja tavoitteista vahvistaa sovintopuhetta pitivät puheenvuoron arkkipiispa Leo Suomen ortodoksisesta kirkosta, monsignore Rudolf Larenz Suomen katolisesta kirkosta, puheenjohtaja Gideon Bolotowsky Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvostosta, puheenjohtaja Okan Daher Suomen Islam-seurakunnasta (tataariyhteisö) ja puheenjohtaja Abdi-Hakim Yasin Ararse Suomen Islaminen Neuvosto SINE:stä.

Asiantuntijapuheenvuorot käyttivät ministeri Elisabeth Rehn vihapuheen vaaroista Jugoslavian ja Ruandan kokemusten perusteella, päätoimittaja Mikael Pentikäinen median vastuusta ja valtionsyyttäjä Mika Illman lainsäädännön näkökulmasta vihapuheeseen.

Suoraan sanoen vihapuhetta vastaan – Puhukaamme hyvää toisistamme -seminaarin järjesti Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi. Foorumi on perustettu tammikuussa 2011 ja sen tarkoituksena on mm. korostaa uskontojen merkitystä yhteiskuntarauhan säilyttämiselle ja luoda ymmärrystä eri uskontojen ja kulttuurien välille.

Seminaarin esitykset on katsottavissa verkossa osoitteessa http://uskot-resa.blogspot.com

 
Julkaistu 9.3.2012