Tukholman kriminologian palkinto 2012

Tämän vuoden Tukholman kriminologian palkinnon (n. 1 milj. kruunua) saa professori Jan van Dijk Tilburgin yliopistosta Hollannista. Palkinto myönnettiin kansainvälisen rikosuhritutkimuksen johtamisesta vuodesta 1989 lähtien. Palkinto jaetaan Tukholman kriminologian symposiumin yhteydessä kesäkuussa. Van Dijk on maailman arvostetuimpia uhritutkijoita. Hän toimii mm. Tilburgin kansainvälisen viktimologian instituutin (INTERVICT) ohjelmajohtajana, asiantuntijana monissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa sekä erilaisissa luottamustehtävissä.

Kansainvälisen palkintoraadin mukaan Jan van Dijkin työ on hälventänyt sumua rikoksen ympäriltä. Kansainvälinen rikosuhritutkimus (ICVS, International Crime Victim Survey) kertoo rikollisuuden yleisyyden ja vakavuuden trendeistä ja mahdollistaa vertailun eri maiden välillä. Siihen on haastateltu vuodesta 1989 alkaen yli 300 000 ihmistä noin 80 maassa. Kysely on toteutettu viisi kertaa; tuorein raportti koskee 2004-2005 toteutettujen ICVS- ja EU ICS-kyselyiden tuloksia (van Dijk, van Kesteren & Smit: Criminal Victimisation in International Perspective, 2008). Tutkimus on myös laajin monikansallinen yritys mitata ja verrata rikosten haittoja, vaikutusta uhriin ja sitä kuinka rikoksen uhrit saavat palveluja eri maissa. ICVS:n tietoaineistoja käytetään hyvin laajasti modernissa kriminologiassa.

Kansainvälisen uhritutkimuksen keskeisiä havaintoja

Kansainvälinen uhritutkimus tarjoaa kattavimman näytön viimeaikaisesta rikollisuuden määrän laskusta eri Euroopan maissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja monissa muissa ns. kehittyneissä maissa. Kyselyt tehdään tavallisten kansalaisten parissa, joten yksittäisten maiden hallitusten ohjelmat tai ideologiat eivät vaikuta tuloksiin.

Muita raadin esiin nostamia ICVS-tutkimuksen merkittäviä johtopäätöksiä rikollisuudesta ja ongelmaan vastaamisesta ovat:

  • Poliisin tilastoimia rikoksia ei voida luotettavasti vertailla eri maiden välillä, koska rikosten ilmoitusaktiivisuus vaihtelee maittain.
  • Rikoksen uhrit monessa maassa ovat merkittävästi vähemmän mieltyneitä käyttämään vankilaa rankaisemiseen kuin heidän maassaan on käytäntönä.
  • Yksityisten turvatoimien lisääntyvä käyttö on linjassa länsimaiden yleisen rikollisuustason laskun kanssa, mutta vankeusrangaistuksen käytön muutokset eivät ole.
  • Rikosten uhrien tyytymättömyys poliisin toimia kohtaan on länsimaissa lisääntynyt viime aikoina, vaikka toimintaan on tehty selviä muutoksia.
  • Monissa maissa suuresti liioitellaan rikoksen kohteeksi joutumisen riskiä, kun taas joissakin toisissa maissa sitä vähätellään.

Lisätietoa Tukholman palkinnosta ja symposiumista osoitteessa www.criminologyprize.com. -RK

 
Julkaistu 9.3.2012