Syrjäytyneet nuoret hukassa

Syrjäytyneitä 15–29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan julkaisemasta ja Tilastokeskuksen kehittämispäällikön Pekka Myrskylän tekemästä analyysista. Syrjäytyneitä, työvoiman ja opiskelun ulkopuolisia nuoria on noin 5 prosenttia ikäluokasta. Syrjäytymisen ytimessä on 32 500 ulkopuolista nuorta, jotka eivät ole rekisteröityneet edes työttömiksi työnhakijoiksi. He ovat nuoria, jotka eivät näy missään tilastoissa. Syrjäytyneistä nuorista lähes neljännes on maahanmuuttajataustaisia. Ongelma liittyy siten läheisesti myös maahanmuuttoon ja kotouttamiseen.

Raportti esittää, että ulkopuolisten nuorten paikantamisella on kiire. Ensisijainen keino ehkäistä syrjäytymistä on koulutus. Ulkopuolisiksi tai työttömiksi päätyneistä nuorista 80 prosenttia ei myöhemminkään suorita perusastetta korkeampaa tutkintoa.

Yleisestä mielikuvasta poiketen nuorten syrjäytyminen on lisääntynyt viime vuosina vain vähän. Ja vaikka syrjäytyneiden määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena, syrjäytyneet eivät ole vuodesta toiseen samoja henkilöitä. Viiden vuoden kuluessa kolme viidestä syrjäytyneestä nuoresta siirtyy töihin tai opiskelemaan ja kaksi viidestä pysyy syrjäytyneenä.

EVA Analyysi nro 19. "Hukassa – Keitä ovat syrjäytyneet nuoret?" www.eva.fi -RK

 
Julkaistu 9.3.2012