Harmaan talouden torjuntaan uusi toimintaohjelma

Hallitus tehostaa työtä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi sekä tukee laillista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua. Valtioneuvosto hyväksyi tammikuussa periaatepäätöksen toimintaohjelmaksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämiseksi vuosina 2012–2015. Päätös on jatkoa viidelle aiemmalle talousrikollisuuden torjuntaohjelmalle. Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita. Ohjelmaan sisältyy kaikkiaan 22 hanketta.

Toimintaohjelman hankkeet ennaltaehkäisevät harmaata taloutta ja niiden toteuttamisella vähennetään rikoksentekomahdollisuuksia, korotetaan kiinnijäämisriskiä ja lisätään viranomaisten reagointivalmiutta harmaan talouden paljastamisessa. Lainsäädäntömuutoksilla korostetaan myös yrityksien vastuuta harmaan talouden torjunnassa ohjaamalla yrityksiä valitsemaan luotettavia ja lakisääteiset velvoitteet hoitavia yhteistyökumppaneita. Samalla luodaan keinoja, jotka lisäävät yritysten omavalvontamahdollisuuksia ja työntekijöiden mahdollisuuksia saada lain ja työehtosopimusten mukainen palkkansa.

Hallitus on osoittanut harmaan talouden torjuntaan 20 miljoonan euron lisärahoituksen vuodessa. Tavoitteena on estää 300–400 miljoonan euron vuosittaiset verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen menetykset. -RK

 
Julkaistu 9.3.2012