Väkivaltaisia tyttöjä voidaan auttaa kasvatuksen keinoin

Levottomat Tuhkimot on tyttöjen väkivaltaa kartoittava ja tutkiva Non Fighting Generation ry:n (NFG) hanke, joka toteutettiin 2009–2010. Tavoitteena oli tyttöjen väkivallan ehkäiseminen ja jo väkivaltaisesti oireilevien tyttöjen auttaminen.

Hankkeessa kehitettiin auttamistyötä. Pääasiallisin työmuoto oli keskusteluun ja arvokasvatukseen perustuvat vertaistukiryhmät. 4–6 tytön ryhmät kokoontuivat kouluajalla 10 viikon ajan, kerran viikossa pari tuntia kerrallaan. Kaikkiaan ryhmissä oli mukana 50 tyttöä Helsingistä. 12–18-vuotiaat tytöt valikoituivat ryhmiin pääasiassa kouluista. Osallistuminen oli tytöille vapaaehtoista ja motivaatio varmistettiin alkuhaastattelussa, NFG:n nuorisokasvattaja Heini Lesojeff kertoo.

Tutkija Eevastiina Gjerstadin mukaan väkivalta oli tytöille normaalia, hyväksyttävää ja osittain jopa sankarillista. Väkivalta oli ratkaisu hankaliin tilanteisiin ja sen avulla parannettiin omaa asemaa. Oman kaveripiirin ulkopuoliset nähtiin usein "vihollisina", joille väkivallan avulla opetettiin, mitä kannattaa tai saa tehdä. Väkivallan käyttöä pidettiin oikeutettuna reaktiona pahana tai loukkaavana pidettyyn toimintaan. Oman, ystävien tai perheenjäsenten kunniaa oli hyväksyttävää puolustaa käyttämällä väkivaltaa. Tytöt näkivät, että "tyttö saa lyödä poikaa, mutta poika ei saa lyödä tyttöä".

Tyttöjen palautteen mukaan he oppivat hankkeen aikana juttelemaan aikuisen kanssa, kyseenalaistamaan väkivallan "järkevyyttä", näkemään väkivallan haittoja ja seurauksia sekä hahmottamaan arvoja paremmin. Lisäksi väkivallalle vaihtoehtoiset toimintatavat lisääntyivät ja tyttöjen empatiakyky kehittyi.

Gjerstad ja Lesojeff korostavat, että tyttöjen väkivallan ehkäiseminen ja siihen puuttuva auttamistyö on selvästi syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Nuorten kanssa pitää keskustella arvoista, tunteista ja asenteista myönteisissä yhteyksissä sekä osoittaa heitä kohtaan kunnioitusta, arvostusta ja rakkautta. Nuori on silti itse vastuussa teoistaan, ja häntä on kasvatettava vastuullisuuteen ja tarkoitukselliseen elämään. -RK

 
Julkaistu 16.3.2011