Sakkorikosten kustannukset vähenivät

Sakon muuntorangaistusjärjestelmää uudistettiin vuosina 2007 ja 2008 niin, että poliisin kirjoittamia sakkoja ei enää voida muuntaa vankeudeksi. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos seurasi varattomille määrättyjä sakkoja ennen ja jälkeen uudistuksen voimaantulon. Sakkojen muuntamista koskeva lainmuutos vähensi sakkovankeja noin 140:llä. Tutkimuksen mukaan uudistus ei lisännyt varattomien tekemiä näpistyksiä eikä muitakaan sakkorikoksia. Uudistuksen lyhyen aikavälin vaikutuksia rikosalttiuteen selvitettiin rekisteritietojen perusteella

Laki vaikutti kuitenkin viranomaisten toimintaan. Sakkorikoksia käsitellään nykyään useammin käräjäoikeuksissa, mistä aiheutuu oikeuslaitokselle vuosittain vajaan miljoonan euron lisäkustannukset. Toisaalta uudistus vähensi vankiloissa istuvia sakkovankeja, mikä merkitsee laskennallisesti noin 8 miljoonan euron vuosittaista säästöä. Säästöjen toteutuminen edellyttää, että vankimäärän muutokset heijastuvat jatkossa vankeinhoidon rakenteisiin ja henkilöstön määrään. Muutos siis vähentää rikosten kustannuksia veronmaksajille pitkällä aikavälillä vuosittain noin 7 miljoonalla eurolla. -RK

Ville Hinkkanen: Sakon muuntorangaistuksen vähentämisen vaikutukset. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Verkkokatsauksia 16/2010. www.optula.om.fi

 
Julkaistu 16.3.2011