Puolan vanhushanke voitti ECPA-kilpailun 2010

Euroopan rikoksentorjuntakilpailun (ECPA) 2010 voitti Luoteis-Puolan seitsemässä kaupungissa syksystä 2009 alkaen toteutettu Safe Senior -hanke. Tavoite on ollut lisätä vanhusten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta sekä aktivoida vanhuksia naapuriyhteistyöhön. Tärkeää on ollut myös lisätä vanhusten poliisia kohtaan tuntemaa luottamusta. Hankkeessa on etsitty keinoja erityisesti vanhuksiin kohdistuvien petosten ehkäisemiseksi. Puolassa on nopeasti yleistynyt ns. "lapsenlapsi"-petos. Siinä soittaja esittäytyy vanhuksen lähisukulaiseksi, joka tarvitsee lainaa jostakin ikävästä tilanteesta selviytymiseen tai johonkin erityisen hyvään kauppaan. Soittaja ei kuitenkaan itse pääse hakemaan rahoja, vaan ne noutaa hänen kaverinsa.

Hankkeessa on järjestetty ikääntyneille työpajoja, joissa on annettu tietoa mm. kotimurtojen ehkäisystä, ryöstöjen piirteistä, turvallisesta rahankäytöstä ja ikäihmisiin kohdistuvasta väkivallasta. Osallistujille on myös annettu taskuhälyttimet pahantekijän karkottamiseen. Yhteistyössä on ollut mukana mm. poliisi, ikäihmisten yliopisto, eläkeläisyhdistyksiä, kirkko, kotihoito, kaasuyhtiö, posti, pankkeja ja paikallismedia. Arviointi perustuu pääosin kyselytutkimukseen, poliisin rikostilastoihin ja osallistujien palautteeseen. Kyselyn mukaan osallistujien tietoisuus rikosriskeistä parani selvästi hankkeen kuluessa ja työpajat koettiin hyödyllisiksi.

Viron ECPA-ehdokas, naapurivalvontajärjestön ja pelastuskeskuksen vapaaehtoistoimintaan perustuva yhteistyöhanke haja-asutusalueilla, nimettiin innovatiiviseksi hankkeeksi. Hankealueen vanhusten koteihin asennettiin hälytyslaiteet, jotka hälyttävät tekstiviestillä ensisijaisesti apuun naapurin tai alueen vapaaehtoisen. Suomen kilpailuehdokas oli Helsingin sosiaaliviraston vuoden 2009 alussa aloittama lähityöhanke.

Tämän vuoden teema harrastustoiminta

ECPA-kilpailun teema on tänä vuonna "urheilu, tiede ja taide lasten ja nuorten rikosten ehkäisemisessä ". 2011 kilpailu ratkeaa joulukuussa Puolassa pidettävässä Euroopan rikoksentorjuntaverkoston parhaiden käytäntöjen konferenssissa. Rikoksentorjuntaneuvosto etsii ehdokkaita Suomen kilpailuedustajaksi, joka nimetään alkusyksyllä.

Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa hankkeiden arvioinnissa käytetään viittä perustetta: Kilpailuhankkeen tulee keskittyä rikollisuuden tai rikollisuuden pelon torjuntaan nimetyn teeman puitteissa. Lisäksi hankkeen olisi oltava dokumentoidusti tuloksellinen, sen tulisi perustua yhteistyöhön ja oltava toistettavissa muissa jäsenmaissa sekä mielellään luova. -RK

 
Julkaistu 16.3.2011