Paikallisen turvallisuussuunnittelun painopisteet vahvistettu

Jyväskylässä järjestettiin tammikuussa paikallisen turvallisuussuunnittelun vuosiseminaari otsikolla "Turvalliset kunnat – tulevaisuuden menestyjät". Seminaarin aluksi esiteltiin paikallisen turvallisuussuunnittelun kauden 2011–2015 painopisteet. Painopisteinä on vähentää väkivallan ja tapaturmien määrää, torjua alkoholihaittoja, luoda menettelyjä joilla saadaan asukkaita mukaan, parantaa ikääntyneiden turvallisuutta ja ennalta ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Samalla pyritään parantamaan vaikuttavuutta ja tietopohjaa, verkostoitumaan enemmän kansainvälisesti ja kehittämään turvallisuusviestintää.

Lisäksi kuultiin esityksiä mm. sosiaalisen median hyödyntämisestä turvallisuussuunnittelussa. Yliopistonlehtori Janne Matikainen nosti esille sosiaalisen median piirteitä turvallisuuden kannalta. Sosiaaliselle medialle on ominaista, että hyvä ja virheellinen tieto kulkevat yhtä lailla. Tieto kulkee kuitenkin kriisitilanteissa hyvin ja ihmiset antavat vinkkejä ja tukea toisilleen. Yksi keskeinen ongelma on, etteivät ihmiset aina ymmärrä toimintansa seurauksia. Hän vertasi sosiaalista mediaa liikenteeseen. Sääntöjä ei noudateta vain valvonnan vuoksi vaan myös liikennekasvatuksella, samoin kuin mediakasvatuksella, on merkitystä.

Internet- ja mobiilityön yksikön päällikkö Ilmo Jokinen Elämä on parasta huumetta ry:stä kertoi siitä, miten vaikea palveluntuottajan on pysyä nuorten perässä nettimaailmassa. Esimerkiksi tällä hetkellä nuoret ovat sankoin joukoin kadonneet IRC-Galleriasta ja järjestön tällä hetkellä suosittuja palveluja ovat mm. tytöille suunnatun Demi.fi:n chatit, Habbo Hotelin päihdevalistusbussi ja ennen kaikkea kännykkäpelit. – Erilaisia pelejä on ladattu jopa 70 000. Peliä voidaan pelata jopa neljä tuntia, mutta kuka lukisi jotain esitettä tuntikausia – se on pelien vahvuus.

Alkoholihaittoja voidaan vähentää paikallisesti

Hallitusneuvos Ismo Tuominen STM:stä näki, että turvallisuussuunnittelun kautta on luontevaa puuttua alkoholihaittoihin paikallisesti. Tavallisten ihmisten alkoholinkäytön riskit on tärkeä nostaa esiin, eikä keskittyä vain erityisryhmiin.

Aluekoordinaattori Irmeli Tamminen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta esitteli PAKKA-hankkeen tuloksia. Paikallisen alkoholipolitiikan toimintamallia on kehitetty Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä. Tutkimuksen mukaan alkoholin myynti alaikäisille väheni kummallakin paikkakunnalla selvästi ja nuorten humalajuominen vähentyi. Hämeenlinnassa väkivalta väheni ravintoloissa ja kaduilla ja Jyväskylässä päihtyneille anniskelussa oli vähentymistä. Humalaisille anniskelun todennäköisyyttä lisäävät mm. ovimiehet, tarjoilijan nuori ikä, jono baaritiskillä, melu, pimeys ja asiakaskunnan korkea päihtyneisyys.

Hankkeessa luotiin seututason alkoholihaittojen ehkäisyyn laajaan yhteistyöhön nojaava malli ja lisättiin ymmärrystä siitä, millaisia keinoja paikallisesti voidaan käyttää. PAKKA-malli on otettu käyttöön jo 50 muussa kunnassa. -RK

 
Julkaistu 16.3.2011