KRISin toiminta laajenee

Entiset vangit aloittavat KRIS-toiminnan myös Helsingissä. KRISin maaliskuun alussa järjestämä seminaari kokosi yhteen satakunta viranomaisten ja järjestöjen edustajaa. Seminaarissa kerrottiin toiminnan aloittamisesta pääkaupunkiseudulla, kokemuksista nuorten kanssa tehtävästä työstä ja julkistettiin KRISin toimintaa kuvaava esittelyvideo.

Keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Valkama kertoi tavoitteesta perustaa pääkaupunkiseudulle "Yhteistyössä Rikoksettomaan Elämään" (YRE)-yhteistyöverkosto. Verkostosta on hyviä kokemuksia mm. Tampereella ja Lahdessa. Yhteistyöverkoston valtakunnallisena tavoitteena on estää vankilaan palaaminen. Tähän tarvitaan seudulliseen yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja, joilla voidaan edistää rikoksista tuomittujen ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden yhteiskuntaan sijoittumista sekä vähentää uusintarikollisuutta. Toisena painopisteenä ovat nuoret, ja KRIS perustaa myös pääkaupunkiseudulle nuoria tukevaa toimintaa. Etelä-Suomen toiminnanjohtajana aloittaa Erika Uotila ja Helsingin projektipäällikkönä Mikko Kangaspunta.

KRIS tähtää rikos- ja päihdekierteessä olevien ihmisten auttamiseen vertaistuen periaatteella ja tarjoaa matalan kynnyksen palveluja. Toiminta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: vankilatyöhön, avotyön ja ennaltaehkäisevään kriminaali- ja päihdetyöhön nuorten parissa. -RK

 
Julkaistu 16.3.2011