Kaupunkien turvallisuusohjelma kannustaa yhteistyöhön

Suurimpien kaupunkien kaupunginjohtajien, turvallisuusviranomaisten ja useiden asiantuntijoiden johdolla valmisteltu kaupunkien turvallisuusohjelma "Pelottomat puistot, kodikkaat korttelit" on valmistunut. Ohjelman tavoitteena on parantaa kaupunkilaisten turvallisuutta ja vähentää turvallisuusongelmista aiheutuvia kustannuksia. Näin varmistetaan myös sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteen toteutuminen: Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna 2015.

Ohjelmassa on kuvattu neljä toimintapolitiikkaa: turvallisuutta edistävät yhteistyömallit, turvallisen elinympäristön luominen, väkivallan määrän vähentäminen sekä lasten ja nuorten turvallisuuden parantaminen. Ne toivotaan otettavan käyttöön kaikissa kaupungeissa osana perustyötä. Kaupungeille ei siis määrätä tehtäviä, vaan esitetään yhteisiä toimintatapoja, joilla paikalliset, alueelliset ja valtiolliset toimijat voivat parantaa kaupunkien turvallisuutta.

Ohjelmaan on koottu joukko toimenpiteitä, joilla voidaan edistää ohjelman tavoitteiden toteutumista. Kaupunkilaisten turvallisuuden tunnetta voidaan parantaa esimerkiksi varmistamalla, että asukkailla on helposti saatavilla tietoa siitä, minne he voivat ilmoittaa palaneista katulampuista, hylätyistä autoista ja muista ympäristön turvattomuutta lisäävistä seikoista. Ohjelmassa korostetaan myös viranomaisten tilannetietoisuuden parantamista. Ohjelmassa suositellaan, että kaupungeissa otettaisiin käyttöön Hot Spot -työmenetelmä. Siinä yhteiselle karttapohjalle kootaan useamman viranomaisen tietoja turvallisuutta uhkaavista ilmiöistä. Työmenetelmän avulla viranomaisten toimenpiteet voidaan kohdistaa nykyistä tarkemmin oikeisiin kaupunginosiin.

Kaupunkien turvallisuusohjelma sisältää myös ehdotuksia valtakunnallisiksi toimenpiteiksi, jotka edistävät kaupunkien turvallisuutta. Ohjelmassa painotetaan mm. alkoholinkäyttöön puuttumista, vanhemmuuden vahvistamista ja tiedon lisäämistä kaupunkien turvallisuusongelmista.

Suomalaiset kaupungit ovat ohjelman mukaan vielä turvallisia, mutta haasteet kasvavat. Kuudessatoista suurimmassa kaupungissa asuu lähes puolet Suomen väestöstä ja tapahtuu yli puolet kaikista rikoksista. Väkivalta, rikokset, onnettomuudet, häiriöt ja muut turvallisuusongelmat kasaantuvat pääsääntöisesti sinne, missä on ihmisiä.

Sisäasiainministeriö seuraa kaupunkien turvallisuusohjelman tuloksia ja kaupunkien turvallisuustilannetta laatimalla joka toinen vuosi valtakunnallisen seurantaraportin. Kaupungit seuraavat turvallisuustilannettaan osana omaa toimintaansa. -RK

 
Julkaistu 16.3.2011