Kauppa ja teollisuus rikosten kohteina

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos julkisti joulukuussa ensiraportin yritysuhritutkimuksesta. Sen mukaan kaupan ja teollisuuden toimipaikkoihin kohdistuu monenlaista rikollisuutta, joka aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Kaupan toimipaikat ovat selvästi teollisuuden toimipaikkoja alttiimpia rikoksille.

Kaupan toimipaikkoihin kohdistuvasta rikollisuudesta suurin osa oli erityyppisiä varkauksia, joissa tekijänä oli useimmiten asiakas (50 %). Tyypillisiä tekoja olivat myös työntekijöihin kohdistunut väkivalta ja uhkailu, joita oli kyselyä edeltäneen vuoden aikana koettu joka viidennessä toimipaikassa, sekä vahingonteot, joita oli kohdistunut joka seitsemänteen kauppaan.

Teollisuuden toimipaikoissa yleisin teko oli haittaa tai vahinkoa aiheuttanut tietojärjestelmiin kohdistunut hyökkäys (kohteena 8 % toimipaikoista). Varkaudet olivat jokseenkin yhtä yleisiä.

Suuret toimipaikat olivat kokeneet pieniä todennäköisemmin rikoksia. Lisäksi suuriin toimipaikkoihin kohdistunut rikollisuus koostui useammin monenlaisista rikoksista. Toisaalta kaikenkokoisissa toimipaikoissa esiintyi korkeaa rikosriskiä, eli rikosten määrä oli suuri suhteessa toimipaikan kokoon.

Rikollisuudesta koitui toimipaikoille merkittäviä haittoja sekä suorina aineellisina menetyksinä että rikosten selvittelyyn kuluvana aikana. Kaupan alalla varkaudet aiheuttivat kaksi kolmasosaa rikoskustannuksista. Vahingonteot olivat toiseksi suurin kustannusten aiheuttaja.

Teollisuudelle suurimmat kustannukset, puolet rikollisuuden kokonaiskustannuksista, aiheutuivat petoksista. Seuraavaksi eniten kustannuksia aiheuttivat tietojärjestelmiin kohdistuneet hyökkäykset.

Suhteellisen harvat toimipaikat ilmoittivat, että rikollisuus oli johtanut asiakkaiden menettämiseen tai vaikeuksiin työvoiman saatavuudessa tai pysyvyydessä. Myös rikollisuudesta johtuva toimipaikan siirtämis- tai lopettamispaine oli harvinainen.

Kysely on ensimmäinen kansallisesti kattava yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta mittaava kriminologinen tutkimus. Kyselyyn vastasi keväällä 2010 2 427 vähittäiskaupan ja teollisuuden toimipaikkaa. Tutkimuksen rahoitti Tekesin Turvallisuus-ohjelma. -RK

Venla Salmi: Kauppa ja teollisuus rikosten kohteina. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 15/2010. www.optula.om.fi

 
Julkaistu 16.3.2011