Ikääntyneet naiset vaikenevat väkivallasta

Joka neljäs yli 60-vuotias kotona asuva nainen on kokenut väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Väkivallan tekijänä on useimmiten oma puoliso. Iäkkäät naiset kertovat harvoin oma-aloitteisesti parisuhteessaan kokemastaan väkivallasta.

THL:n koordinoiman eurooppalaisen tutkimuksen mukaan kodin seinien sisäpuolella tapahtuvasta väkivallasta runsas viidennes on psyykkistä väkivaltaa. Väkivalta voi olla myös monenkirjavaa: taloudellista, fyysistä laiminlyöntiä tai henkilökohtaisten oikeuksien loukkaamista. Seksuaalista häirintää tai väkivaltaa on kokenut noin viisi prosenttia naisista; luku on tutkittujen maiden korkein. Ikäihmisiin kohdistuva väkivalta on tyypillisesti pitkäkestoista, jopa vuosikymmeniä jatkuvaa.

Suomi on mukana eurooppalaisessa tutkimuksessa (AVOW), jossa kysyttiin yli 60-vuotiailta kotona asuvilta naisilta heidän elämänlaadustaan ja kokemuksiaan lähisuhdeväkivallasta ja kaltoinkohtelusta viimeisen vuoden ajalta. Kyselyyn vastanneet olivat 60–97-vuotiaita. Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 2 800 kotona asuvaa naista Suomessa, Belgiassa, Liettuassa, Itävallassa ja Portugalissa. -RK

 
Julkaistu 16.3.2011