Yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuudistus käyntiin

Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan valmistelemaan yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta. Tavoitteena on kehittää selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus, joka täyttää perustuslain vaatimukset. Nykyinen lainsäädäntö on hajanaista ja vaikeasti ymmärrettävää, koska säännöksiä on uudistettu useassa otteessa monen vuosikymmenen ajan.

Toimikunnan tehtävänä on määritellä yhdyskuntaseuraamusten sisältö, tavoitteet ja seuraamusten keskinäinen suhde nykyistä selkeämmin. Sen tulee ottaa huomioon myös valmisteilla olevat seuraamukset, kartoittaa mahdollisia uusia vaihtoehtoja yhdyskuntaseuraamuksiksi sekä jatkaa pohdintaa siitä, mikä yhdyskuntaseuraamus voisi toimia vankeuden ohella sakon muuntorangaistuksena. Toimikunnan on otettava kehittämistyössä huomioon mm. Euroopan neuvoston suositukset. Sen on määriteltävä myös parhaat toimintatavat ja periaatteet yleisten tukijärjestelmien hyödyntämiseksi yhdyskuntaseuraamuksissa.

Seuraamusjärjestelmän painopistettä halutaan siirtää yhdyskuntaseuraamuksiin. Lähtökohtana on vähentää uusintarikollisuutta. Parhaiten tähän päästään kuntouttavilla toimilla vapaudessa. Seuraamuksen puolestaan on edistettävä edellytyksiä rikoksettomaan elämään ja täytäntöönpanon on tapahduttava turvallisesti ja oikeusturvaa kunnioittaen.
Puheenjohtajana on professori Pekka Koskinen ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Jarmo Littunen oikeusministeriöstä. Toimikunnan on määrä laatia ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi 2011 loppuun mennessä. /RK

Haaste 1/2010

 
Julkaistu 10.3.2010