Yhdyskuntapalveluun muutoksia

Yhdyskuntapalvelulakiin esitetään muutoksia, jotta käytännön toimeenpanossa esiintyneet ongelmat poistuisivat. Yhdyskuntapalveluun sisällytettäisiin nykyistä enemmän kuntoutusta ja muuta toimintaa. Myös päihteettömyyden valvontaa tehostettaisiin.

Tuomitun edellytyksiä suorittaa yhdyskuntapalvelu parannettaisiin lisäämällä palvelussa muun kuin työn osuutta nykyisestä 10 tunnista 30 tuntiin. Tällöin tuomittu voisi osallistua nykyistä laajemmin kuntouttaviin ja elämänhallintaa tukeviin ohjelmiin, joiden tarkoituksena on uusintarikollisuuden ja päihdeongelmien vähentäminen.

Päihteiden käytön valvontaa yhdyskuntapalvelun aikana tiukennettaisiin. Lakia selvennettäisiin siten, että huumeidenkäyttö kiellettäisiin koko yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon ajaksi. Nykyisin päihteettömyyttä valvotaan havainnoimalla ulkoisia päihtymystilamerkkejä ja tarvittaessa ottamalla puhalluskoe. Esityksen mukaan tuomittu olisi jatkossa velvollinen antamaan virtsa-, sylki- tai verinäytteen, jos hänen epäillään käyttäneen huumausainetta.

Lisäksi esitetään, että yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoa voitaisiin lykätä tai keskeyttää määräajaksi tuomitun elämäntilanteesta johtuvista syistä, kuten asevelvollisuuden suorittamisen tai pitkäaikaisen vakavan sairauden takia. Nykyisin tuomion suorittamiselle asetettu vuoden määräaika on joissain tapauksissa ehtinyt kulua umpeen, jolloin tuomioistuimelta on pitänyt hakea lisäaikaa.

Yhdyskuntapalvelu on enintään kahdeksan kuukauden pituisen ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava rangaistus, jossa tuomittu tekee palkatonta, yleishyödyllistä työtä vähintään 20 ja enintään 200 tuntia valvonnan alaisena. /RK

Haaste 1/2010

 
Julkaistu 10.3.2010