Väkivallan kierteen katkaisuun etsitään keinoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee poikkihallinnollista ohjelmaa naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi yhteistyössä usean ministeriön kanssa. THL koordinoi hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan kuuluvan ohjelman toimeenpanoa.

Yksi ohjelman tavoitteista on etsiä keinoja väkivallan kierteen katkaisuun. Näitä ovat esimerkiksi väkivallan tekijän ohjaaminen hoitoon lähestymiskieltoon määräämisen yhteydessä sekä paremman tuen tarjoaminen lähestymiskiellolla suojatulle. Väkivaltaan voidaan puuttua myös kehittämällä hoitomuotoja sekä väkivallan uhreille että tekijöille esimerkiksi päihdeohjelmien yhteydessä. Arvioimalla systemaattisesti väkivallan uusiutumisen riskiä ja auttamalla uhattua tarvittavin toimin voidaan puuttua vakavaan väkivaltaan. Parisuhdeväkivallan riskin systemaattisen arvioinnin menetelmiä kokeillaan parhaillaan Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Menetelmiä on kehitetty mm. Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Suomessa väkivallan uusiutumisen riskiä ja siihen puuttumisen tarvetta ei tähän asti ole systemaattisesti arvioitu.

Väkivallan riskiä lisää erotilanne. Erotilanteessa riski pitäisi pystyä ennakoimaan paremmin esimerkiksi huoltajuus- ja tapaamisoikeudesta sovittaessa. Myös uhrin suojelua on parannettava. Pitkään jatkuneeseen parisuhdeväkivaltaan liittyy usein alistamista, uhkailua ja toisen pitämistä pelossa. Jatkuvan pelon alla eläminen ja alistetussa asemassa oleminen vaikuttavat uhrin psyykeen, eikä hän siten usein pysty irrottautumaan väkivallan tekijästä ilman ulkopuolisten tai viranomaisten apua.

Ohjelmassa painotetaan sellaisiin väkivallan muotoihin puuttumista, joiden uhreiksi joutuvat erityisesti naiset. Yksi painopisteistä on seksuaalisen väkivallan vähentäminen. Se vaatii lainsäädännön kehittämistä, keskitettyjä palveluita seksuaalisen väkivallan oikeuslääketieteelliseen tutkintaan ja akuutin avun antamiseen sekä ammattihenkilöstön kouluttamista seksuaalisen väkivallan uhrien kohtaamiseen. /RK

Haaste 1/2010

 
Julkaistu 10.3.2010