Turvakotijärjestelmässä puutteita

Turvakotipalvelut ovat selvityksen mukaan riittämättömiä suhteessa lähisuhde- ja perheväkivallan määrään. Turvakodeilta puuttuu yhtenäinen, valtakunnallinen ohjaus. Lisäksi kuntien pitäisi ottaa suurempi vastuu palvelujen järjestämisestä. Suomesta puuttuu myös salainen turvakoti. Se takaisi hengenvaarassa olevan perheväkivallan uhrin turvallisuuden.

Suomi ei täytä palvelutarjonnassa Euroopan Neuvoston suositusta, jonka mukaan 10 000 asukasta kohden tulisi olla yksi turvakodin perhepaikka. Suomessa on tarjolla 123 perhepaikkaa. Maassamme toimii 21 turvakotia, joista suurin osa on yhdistyspohjaisia. Rahoitus on epävarmaa, sillä se perustuu asiakaskohtaisiin kunnan maksusitoumuksiin ja ostopalvelusopimuksiin. STM:n tilaaman selvityksen teki Diakonia-ammattikorkeakoulu. /RK

Haaste 1/2010

 
Julkaistu 10.3.2010