Sakkovankeudelle etsitty vaihtoehtoja

Oikeusministeriön työryhmän mielestä sakkovankeuden vaihtoehdoksi saattaisivat yhdyskuntaseuraamuksista soveltua jollain muotoa vain yhdyskuntapalvelu tai suunniteltu valvontarangaistus. Näiden seuraamusten käyttöön muuntorangaistuksena liittyy kuitenkin monia periaatteellisia ja käytännöllisiä hankaluuksia. Käyttö edellyttäisi esimerkiksi, että sakkovangeille järjestettäisiin erityisiä tukitoimia ja että heille löydettäisiin soveltuvia suorituspaikkoja.

Työryhmä laati lisäksi ehdotukset sakon muuntorangaistuksen kehittämiseksi. Sakkoa ei voisi muuntaa vankeudeksi pelkästään sen vuoksi, ettei tuomittu pysty sitä maksamaan. Muuntorangaistus voitaisiin tuomita vain sellaisille sakotetuille, joiden rikokset osoittavat ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä. Lähtökohtana on, että sakkorangaistus on tarkoitettu varallisuuteen kohdistuvaksi eikä vapautta rajoittavaksi rangaistukseksi. Myös rangaistusmääräysmenettelyssä tuomitut sakot tulisivat jälleen muuntokelpoisiksi tietyin edellytyksin.

Sakkoja ei voisi enää maksaa vankilassa. Tarkoituksena on selkiinnyttää maksujärjestelmää sekä vähentää maksamisjärjestelyistä aiheutuvaa työtä siinä vaiheessa, kun henkilö jo on vankilassa. Myös muuntorangaistuksen määräämismenettelyä halutaan yksinkertaistaa. Syyttäjän ei tarvitsisi yleensä enää osallistua muuntorangaistusasioihin, vaan jatkossa muuntorangaistuksen laittaisi vireille Oikeusrekisterikeskus. /RK

Haaste 1/2010

 
Julkaistu 10.3.2010