Riikka Kostiainen

Nuorten syrjäytyminen hallituksen huolena

Nuorten syrjäytymisuhkia ja kulttuuria käsiteltiin korkeatasoisessa seminaarissa tammikuussa Helsingissä. Valtioneuvoston kanslia järjesti tilaisuuden yhteistyössä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman, sisäisen turvallisuuden ohjelman sekä Nuorisotutkimusverkoston kanssa.

Tavoitteena oli syventää kuvaa nuorten hyvinvointiin ja pahoinvointiin liittyvistä sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä poliittisen päätöksenteon tueksi. Seminaarissa pureuduttiin siihen, miksi yhteiskunnassamme on toisilleen vastakkaisia ilmiöitä: hyväntahtoinen, humaani yhteisöllisyys sekä loistavat oppimistulokset ja toisaalta koulukiusaaminen, väkivalta ja kovat arvot. Seminaariin osallistui poliittisia päättäjiä, virkamiehiä ja tutkijoita sekä kansalaisjärjestöjen, kirkkojen ja median edustajia.

Pääministeri Matti Vanhanen toi seminaaria avauksessaan esiin erilaisia näkökulmia, joista nuorisosta, koulusta ja kodista on viime vuosia puhuttu. Toisaalta koulumenestys kansainvälisesti on ollut hyvää, nuorten terveys on kohentunut ja nuorisorikollisuus pysynyt ennallaan, toisaalta kuitenkin monilla nuorilla on ongelmia: kiusaaminen ja pahoinpitelyjen määrä on lisääntynyt ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on 1990-luvun alusta kaksinkertaistunut. Hän keskittyikin esityksessään edellisen laman opetuksiin ja nuorisotyöttömyyden hoitoon.

Seminaari rakentui teemoittain käytännön työntyöntekijöiden alustuksiin ja tutkijoiden tai muiden asiantuntijoiden kommenttipuheenvuoroihin. Loppupaneelissa kuultiin myös nuorten omaa ääntä. Nuorisoaktiivi Ville Virtasen mukaan syrjäytyminen on sitä, ettei kuulu joukkoon. Nuoret ovat osa yhteisöä ja heidät on otettava mukaan rakentamaan sitä. Yhteisöllisyyttä voidaan tukea pienilläkin toimilla kuten oppilaskuntatoiminnalla ja harrastuksilla. Sekä opettajia että nuoria itseään pitäisi kouluttaa tunnistamaan aikaisin oireilu, joka voi johtaa syrjäytymiseen. Lisäksi apua pitäisi tarjota siellä, missä nuoretkin ovat eli netissä, koulussa ja kotona.

Seminaarin aineisto on saatavilla verkossa www.vnk.fi/hankkeet

Haaste 1/2010

 
Julkaistu 10.3.2010