Väkivallan vähentämisen tarkistuslista kuntiin

Rikoksentorjuntaneuvosto on laatinut listan seikoista, jotka edesauttavat väkivallan ehkäisyä paikallistasolla. 18-kohtainen tarkistuslista sisältyy oppaaseen, joka on lähetetty kaikkiin kuntiin. Opas on tarkoitettu tueksi ja avuksi turvallisuussuunnitelmia valmisteleville ja niistä päättäville. Neuvoston mukaan väkivallan vähentämistoimet vaatisivat kunnassa parempaa suunnittelua, jos tarkistuslistan kysymyksistä alle puoleen vastataan myöntävästi.

Oppaassa kerrotaan erilaisista keinoista, joilla väkivaltaa voidaan paikallisesti vähentää. Väkivallan tilanteet ja kokemukset ovat erilaisia naisilla ja miehillä, eri-ikäisillä ja eri etnisen taustan omaavilla. Näin ollen toimetkin väkivallan ehkäisemiseksi vaihtelevat. Hyväksi todetuista toimista erityyppisen väkivallan vähentämiseksi löytyy paljon tutkittua tietoa. Opas löytyy www.rikoksentorjunta.fi .

 
Julkaistu 10.3.2009