Riikka Kostiainen

Tutkimus prostituutiosta Pohjoismaissa

Pohjoismaiden ministerineuvosto on julkaissut raportin laajasta tutkimushankkeesta, jossa selvitettiin prostituution ja seksuaalisiin tarkoituksiin suuntautuneen ihmiskaupan tilannetta Pohjoismaissa.

Raportin mukaan tiedot prostituution ja ihmiskaupan esiintymisestä ovat rajoittuneita. Katuprostituutiosta on enemmän tietoja kuin muista vähemmän näkyvistä ja tilapäisemmistä prostituution muodoista.

Kansalliset prostituutiomarkkinat ovat muuttuneet kymmenen viime vuoden aikana siten, että ulkomaalaisten naisten määrä on kasvanut. Prostituutiolainsäädäntö on vaihtelevaa eri maissa. Ihmiskaupan suhteen kaikki Pohjoismaat ovat säätäneet kiellon. Ehkäisyyn ja ihmiskaupan uhrien suojeluun tähtääviä toimintasuunnitelmia on tehty monissa maissa.

Hankkeessa kartoitettiin myös asenteita prostituutiosta ja ihmiskaupasta. Haastattelututkimuksen mukaan tuki seksinostolaille on Ruotsissa suurta, mutta luottamus pientä siihen, että lailla olisi ollut vaikutusta prostituution laajuuteen. Useissa tutkimuksissa prostituutio ja seksuaalisiin tarkoituksiin suuntautunut ihmiskauppa näyttäytyy pikemminkin oikeudellisena ongelmana – kuten järjestys- ja rajavalvonnan tai järjestäytyneen rikollisuuden kysymyksenä – kuin sosiaalisena tai tasa-arvo-ongelmana.

 
Julkaistu 10.3.2009