Lotta Lehmusvaara

Portti vapauteen avasi tietopankin

Portti vapauteen -verkkosivustolla (www.porttivapauteen.fi ) on avattu rikosseuraamusalan tietopankki. Tietopankissa on asiantuntijoiden kirjoittamia lyhyitä artikkeleita. Artikkelit jakautuvat neljään kokonaisuuteen: Yleistä tietoa rikollisuudesta ja rikosseuraamuksista, Tietoa vankiloista, Tietoa vapaudessa suoritettavista rangaistuksista ja Rikostaustainen yhteiskunnassa. Tietopankista löytää vastauksen esimerkiksi kysymyksiin, mitä tarkoittaa sähköinen valvonta, mikä on koevapaus tai mistä vankien läheiset saavat apua.

Samalla Portti vapauteen -palvelu laajeni niin, että vankien omaiset ja läheiset alkavat saada apua netin kautta. Palveluun on koottu vankiloiden antamia ohjeita koskien mm. tapaamisia.

Kriminaaliasiamiestoiminnan lakimieheltä ja sosiaalityöntekijältä voi kysyä, kun tarvitsee tietoa, ohjausta tai oikeudellista apua esimerkiksi velka- ja ulosottoasioista, toimeentuloon liittyvistä asioista tai oikeudesta saada kunnan sosiaalipalveluita, sekä valitus- ja kantelumahdollisuuksista. Ehjä perhe -hankkeen perhetyöntekijöiltä voi kysyä parisuhteeseen ja lapsen kasvatukseen liittyvistä asioista. Vastauksen saa halutessaan sähköpostiin.

Lisäksi sivuilla on uutisia ja ajankohtaista tietoa eri puolella Suomea järjestetyistä vertaistukiryhmistä. Uusilla vertaistukipalstoilla keskustellaan toisten samassa asemassa olevien kanssa.

Uudet palvelut aukesivat helmikuun alussa. Palvelusta tiedotetaan mm. tapaajien odotustiloissa ja yhdistysten kautta.

Portti vapauteen on avattu tammikuussa 2007. Palvelun tuottaa Kriminaalihuollon tukisäätiö (KRITS) yhteistyössä Rehellistä elämää -verkoston kanssa. Päämääränä on vähentää uusintarikollisuutta parantamalla rikostaustaisten ja heidän läheistensä suoriutumismahdollisuuksia yhteiskunnassa. Raha-automaattiyhdistys tulee toimintaa.

Kirjoittaja on viestintäkoordinaattori KRITSissä

 
Julkaistu 10.3.2009