Painetun lehden sisällysluettelo 1/2009

10.3.2009

PÄÄKIRJOITUS s. 3
Kauko Aromaa: Väkivalta ja miehet

POLIISIKOULUTUS UUDISTUU JATKUVASTI TARPEIDEN MUKAAN. 4
Riikka Kostiainen
Haasteltavana on Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Seppo Kolehmainen. Hän nostaa poliisikoulutuksen suurimmiksi haasteiksi tällä hetkellä ajan tasalla pysymisen ja hakijamäärän riittävyyden. Koulutuksen suunnittelussa on seurattava jatkuvasti yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksia, jotta koulutus pystyy vastaamaan poliisille asetettuihin vaatimuksiin.

MAAHANMUUTTAJAT JA TURVALLISUUS s. 7
Arno Tanner
Ulkomailla syntyneiden määrä Suomessa on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Maahanmuuttajien kokemassa kokonaisrikollisuudessa on poliisitilastojen mukaan suhteellista nousua. Erityisesti heidän kokemansa väkivalta on lisääntynyt. Heidän tekemänsä rikokset eivät ole suhteellisesti lisääntyneet.

TIETOLÄHTEIDEN KÄYTTÖÖN TIUKEMMAT RAAMIT s. 10
Leena Mäkipää
Poliisi on jo pitkään käyttänyt tietolähteitä – tiedottajia, "vasikoita" – tiedonhankinnassa. Siihen liittyy kuitenkin sekä periaatteellisia että juridisia ongelmia. Ensinnäkin se, kuinka paljon yhteistyötä poliisi voi tehdä tietolähteiden kanssa, jotka usein ovat itsekin rikollisia. Myös poliisin tehtävän hoitaminen ulkopuolisen henkilön välityksellä voi aiheuttaa perus- ja ihmisoikeusongelmia.

KARTELLISTIT – PETOSMIEHIÄ VALTAKUNNAN ERIKOISESSA SUOJELUKSESSA s. 12
Jussi Matikkala
Artikkelissa käsitellään kilpailunrikkomuksia, lähinnä kartellien takana olevien luonnollisten henkilöiden asemaa ja arvioidaan Kilpailulaki 2010 -työryhmän ehdotuksia.

ELINKAUTISVANKIEN VAPAUTTAMINEN HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖKSELLÄ s. 15
Matti Vartia & Ritva Turunen
Elinkautisvangit ovat lokakuusta 2006 alkaen voineet hakea ehdonalaiseen vapauteen pääsyä Helsingin hovioikeudelta. Presidentillä on myös edelleen mahdollisuus vapauttaa elinkautisvanki armahtamalla. Tähän mennessä hovioikeus on vapauttanut 12 elinkautisvankia.

LÄÄKEHOITOA s. 17
Riikka Kostiainen
Oikeusministeriön työryhmän mielestä seksuaalirikollisille tarkoitettu lääkehoito tulisi liittää osaksi ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa.

AIHEETTOMASTI PIDÄTETTYJEN JA VANGITTUJEN KORVAUKSET s. 18
Virve de Godzinsky
Osa rikosepäilystä aiheutuneista vapaudenmenetyksistä osoittautuu rikosprosessin myöhemmissä vaiheissa aiheettomiksi. Tällöin vapautensa menettäneellä on oikeus saada korvausta valtion varoista. Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa selvitettiin rikosepäilystä aiheutuneen vapaudenmenetyksen korvauskäytäntöä. Suuria epäkohtia ei löytynyt.

NÄKÖKULMIA KUNTIEN TURVALLISUUTEEN s. 20
Riikka Kostiainen
Sisäasiainministeriö järjesti muiden ministeriöiden, rikoksentorjuntaneuvoston, Suomen Kuntaliiton ja Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa paikallisen turvallisuussuunnittelun valtakunnallisen seminaarin tammikuussa Helsingissä.

IHMISKAUPPA JA JÄRJESTÄYTYNYT PARITUS SUOMESSA s. 21
Anniina Jokinen & Minna Viuhko
Ihmiskaupan uhrit ja paritetut naiset rekrytoidaan Suomeen pääasiassa Virosta ja Venäjältä. HEUNIn selvityksen mukaan ihmiskauppa- ja paritusorganisaatioissa voi olla mukana monenlaisia toimijoita. Taloudellinen kontrolli, sääntöjen asettaminen ja liikkumisvapauden rajoittaminen sekä väkivalta ja uhkailu ovat tyypillisiä naisten kontrolloinnin muotoja.

JUMALANPILKASTA VIHARIKOKSIIN s. 24
Kimmo Nuotio
Uskonnollisia ryhmiä tulisi suojata viharikoksilta samaan tapaan kuin muitakin suojaa tarvitsevia ryhmiä, mutta tarvetta erilliselle uskonrauhan rikkomista koskevalle rikosoikeudelliselle sääntelylle ei enää ole.

MITEN LOPPUVAT TERRORISMIKAMPANJAT? s. 26
Leena Malkki
Terrorismin torjunnan kehittämisessä on hyödyllistä tutkia terrorikampanjoiden elinkaarta, myös niiden loppuvaiheita. Yleensä yksittäiset terrorikampanjat eivät ole kovin pitkäikäisiä. Tutkimus on löytänyt toiminnan hiipumiseen monia syitä.

RIKOKSENTEKIJÄN LUOVUTTAMINEN SUOMESTA YHDYSVALTOIHIN s. 28
Sampo Brander
Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen välistä rikoksentekijän luovuttamisyhteistyötä on vaikeuttanut erilainen suhtautuminen kuolemanrangaistukseen. Artikkelissa esitellään lyhyesti keskeisimpiä oikeudellisia sääntöjä, jotka koskevat luovuttamista Suomesta Yhdysvaltoihin.

Kriminologia: KAKSI TRAGEDIAA s. 30
Matti Laine
Kirjoitussarjassa analysoidaan kahta erilaista yhteiskunnan reaktiota lasten tekemiin vakaviin rikoksiin. Esimerkkeinä ovat englantilainen ja norjalainen tapaus, jossa vanhemmat lapset surmasivat nuoremman lapsen.

AJASSA s. 32
Lapsiin kohdistuvassa väkivallassa epäiltynä usein toinen lapsi
Väkivallan vähentämiseksi tarkistuslista kuntiin
Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta yleistä
Väkivaltaisen naisen on vaikea saada apua
Kouluväkivallan ehkäisemiseksi käynnistetty laajasti toimia
Koulusurmien ehkäisyyn paneuduttu Yhdysvalloissa
Jokelan koulusurmia ei olisi ehkäisty yksittäisillä toimilla
Kidutuksen vastaisen komitean raportti valmistunut
Portti vapauteen avasi tietopankin
Nuoret vangit kuntoutuneet hyvin WOPissa
Rattijuopumusten ehkäisyyn ohjelma
Uusi teos esittelee kriminaalipsykologiaa
Kriminologian palkinnot 2009

Historiaa: KOULUKIUSAAMISTA 1950-LUVULLA s. 39
Markku Tyynilä

 
Julkaistu 10.3.2009