Nuoret vangit kuntoutuneet hyvin Keravalla

Vankilakuntoutuksen ja vapautumisen jälkeisen tuen yhdistelmä valmentavat vangin tuloksekkaasti vapauteen. Work out (WOP) -kuntoutukseen osallistuneista nuorista vangeista yli puolet vältti Riitta Granfeltin tutkimuksen mukaan paluun vankilaan viiden vuoden tarkastelujaksolla.

WOP -projekti on Keravan vankilassa 2001 aloitettu kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ohjelma nuorille miesvangeille. Intensiivisessä kuntoutuskokonaisuudessa kehitetään vangin elämänhallintaa, pyritään vaikuttamaan ongelmallisen päihteidenkäytön syihin sekä tuetaan nuoren kiinnittymistä yhteiskuntaan vapautumisen jälkeen. Kuntoutus tapahtuu vankilan WOP-osastolla yhteistyössä vankilan erityisohjaajien, osaston valvontahenkilökunnan sekä sidosryhmien, erityisesti Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITSin palveluohjaajien kanssa. Vapautumisen jälkeen palveluohjaaja jatkaa nuoren kanssa työskentelyä.

Vaikuttava vapauteen valmennus edellyttää Granfeltin mukaan WOP-ohjelman kaltaisten kuntoutustukikokonaisuuksien kehittämistä. Ohjelman tärkein voimavara ovat työhönsä sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät, jotka luovat osastolle kuntoutusmyönteisen ilmapiirin sekä mahdollistavat pitkäjänteisen sidosryhmäyhteistyön. Vankilakuntoutuksen tulokset turvataan ohjaamalla vanki heti vapautumisen jälkeen ammatillisen tuen ja keskeisten tukipalvelujen piiriin.

Ohjelmaa voidaan soveltaa myös muihin vankiryhmiin, kuten naisvankien kuntoutustoiminnan kehittämiseen tai pitkäaikaisvankien vapauteen valmentavaan toimintaan. Tällä hetkellä suljetussa laitoksessa toteutettava ohjelma on lisäksi siirrettävissä avolaitosympäristöön.

Riitta Granfelt: Osalliseksi omaan elämään – Work out -ohjelma nuoren vangin tukena. Rikosseuraamusviraston julkaisuja 4/2008.

 
Julkaistu 10.3.2009